Par nekustamo īpašumu Pasta ielā 1 un Pasta ielā 1b Neretas pagastā Neretas novadā

VAS Latvijas pasts informē, ka pieņemts lēmums par nekustamo īpašumu Pasta ielā 1 un Pasta ielā 1b, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā, atsavināšanu.

Nekustamais īpašums Pasta ielā 1, Neretas pagastā, Neretas novadā ar kadastra Nr.32705070026 sastāv no 186/319 domājamām daļām (197,25 m2) no ATC ēkas un Pasta ielā 1b, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā ar kadastra Nr.3270 507 0030 sastāv no pagraba un šķūņa. Minētie īpašumi tiks atsavināti kā vienots nekustamais īpašums.

Nekustamo īpašumu izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 14.jūnijā plkst 11.30 Latvijas Pasta telpās Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena 2600 EUR.

Pieteikšanās un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā no 02.05.2018.  līdz 01.06.2018.

Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā no 02.05.2018. pa tālruņiem 27891900 un 29420864.

 Informācija par izsoli publicēta laikrakstos  “Latvijas Vēstnesis” un “Staburags”, Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv.

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other