Par projektu “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves “Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”

2018.gada  10.septembris.

 

2014. gadā tika realizēts projekts “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Neretas novada Mazzalves pagasta izgāztuves “Mazdīči” Nr. 32668/5278/PPV rekultivācija”  Projekts tika realizēts pateicoties ES Kohēzijas fonda finansējumam un pašvaldības līdzfinansējumam. Projekta ietvaros tika sakopta izgāztuves teritorija atbilstoši visām prasībām un slēgta. Tiek veidots izgāztuves monitorings, kura rezultātā tik noskaidrots, vai gruntsūdeņi netiek piesārņoti ar kādām kaitīgām vielām.

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other