Mainīsies atkritumu apsaimniekotājs Neretas novadā

Pamatojoties uz to, ka Neretas novada pašvaldība ir viena no SIA “Vidusdaugavas SPAAO” dalībniecēm ar piederošām 1512 kapitāldaļām, un atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, 2018.gada 27.septembrī tika pieņemts lēmums slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu Neretas novada teritorijā uz pieciem gadiem, sākot ar 2019.gada 1.janvāri.

Informējam, ka saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumā noteikto dabas resursa nodokļa likmes pieaugumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tad sākot ar 2019.gada 1.janvāri tiek paaugstināta sadzīves atkritumu apsaimniekošanai tarifa likme, kas sastāda 43,00 euro par tonnu, savukārt 2020.gadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanai tarifa likme sasniegs 50,00 euro par tonnu.

  Neretas novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus aktīvi iesaistīties sadzīves atkritumu šķirošanā, tā samazinot apglabājamo sadzīves atkritumu apjomu.

 Tie novada iedzīvotāji, kuri vēl nav paguvuši noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Vidusdaugavas SPAAO” to var izdarīt Neretas novada klientu apkalpošanas centrā, pagasta pārvaldēs vai elektroniski mājaslapa www.spaao.lv .

 

Juriskonsults Gita Vegnere

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other