Projekts “Atver sirdi Zemgalē”

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē!” mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI (deinstitucionalizācijas) plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem: 21 Zemgales reģiona pašvaldību, diviem valsts sociālās aprūpes centriem un deviņām bērnu aprūpes iestādēm.

Neretas novada pašvaldība projekta ietvaros bijušajā Sproģu pamatskolas ēkā Zalves pagastā ierīkos Multifunkcionālo centru, kurā personām ar invaliditāti un bērniem būs iespēja dzīvot ģimeniskai videi pietuvinātu ikdienu. Projektā iecerēts ēkas 1. stāvā labiekārtot telpas un pielāgot tās potenciālajiem iedzīvotājiem, kā arī sakārtot sanitāro mezglu. Projektā kopējais attiecināmais finansējums 104416,00 euro, tai skaitā ERAF finansējums 88753,60 euro un pašvaldības 15662,40 euro. Multifunkcionālā centra darbības laiks ne mazāk kā 5 gadi.

 

Agnese Putniņa

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other