Lūgums un aicinājums palīdzēt

Neretas novada novadpētniecības muzejam krājuma veidošanā sadaļā

“Neretas novada cilvēki – 1991.gada barikāžu laikā”

Katru gadu janvārī atceramies 1991.gada barikāžu laiku. Jo tālāk no barikādēm aizejam, jo atmiņas un fotogrāfijas vairāk bālē, dziest. Kaut gan jāatzīmē, ka Laiks ir tas, kas izceļ būtisko un notušē nebūtisko, izvētī graudus no pelavām, ļauj izvērtēt notikumus. Laiks ir arī tas, kas palīdz pazaudēt liecības un lieciniekus, tā izdzēšot būtiskas lietas notikumu hronikā. 1991.gada barikādes ir viens no šādiem notikumiem. Mums muzejā ir tikai viena fotogrāfija no Neretas novada cilvēkiem barikādēm un divas fotogrāfijas no Baltijas ceļa. Tādēļ lūdzam Neretas iedzīvotājus dalīties ar mums atmiņās un ar fotogrāfijām.

2019.gada 18.janvāris (provizoriski, jo vēl jāvienojas par laiku, vietu, formātu ar novada pašvaldību, pagastu pārvaldēm, kultūras un izglītības iestādēm) varētu būt diena, kad Neretas novada novadpētniecības muzejā organizējam 1991.gada  barikāžu piemiņas pasākumu. Tādēļ lūdzu līdz 15.janvārim sazināties ar mani vai muzeja darbinieci Mariku Sūrumu un atnest, ja ir, ģimenes albūmā fotogrāfiju no barikāžu laika vai par Jūsu ģimeni/ ģimenes pārstāvi, darba biedriem barikāžu laikā. Fotogrāfiju nepaturēsim. To ieskenēsim un tūlīt Jums atdosim. Labprāt uzklausīsim Jūsu atmiņu stāstījumu par Jūsu vai ģimenes pārstāvju dalību barikādēs, par dzīvi mājās vai darba vietā, kamēr tuvie Rīgā aizstāvēja mūsu valsts nākotni. Aizritējuši jau 27 gadi, tādēļ daudzi no tiem, kuri bija barikādēs 1991.gada janvārī Rīgā, vairs nav mūsu vidū. Atmiņas, fotogrāfijas, kas apkopotas muzeja krājumā, būtu laba viņu piemiņas un vēsturiskā notikuma saglabāšanas forma. Tās pieņemsim muzejā arī pēc 15.janvāra, lai glabātu fondos nākotnei. Līdz 15.01.atnestās bildes, iespējams, paspēsim izvietot barikāžu piemiņas izstādē muzejā.

Lai vienotos par Jums vēlamo laiku, varat zvanīt t. 29353379 (Lidija) un 29266802 (Marika).

Uz tikšanos Neretas novada novadpētniecības muzejā!

Lidija Ozoliņa, muzeja vadītāja

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other