Nekustamā īpašuma “Bērnudārzs 2” Sproģi, Zalves pagasts, Neretas novads, izsole

Neretas novada pašvaldība 2019.gada 18.janvārī plkst.10.00 Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpās “Atpūtas”, Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 51.2 m2 objekta „Bērnudārzs 2” Sproģos, Zalves pagastā, Neretas novadā, nomas tiesību rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nomas tiesību sākumcena – EUR 0,19 par m2 (tai skaitā PVN). Maksāšanas līdzekļi – 100% euro.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties izsolei var Neretas novada pašvaldības Zalves pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpās “Atpūtas”, Zalvē, Zalves pagastā, Neretas novadā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 15.00. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Zalves pagasta pārvaldes vadītāju Dz.Noreiku pa tālr. 26432597 vai 65176232. Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2019.gada 18. janvārim plkst. 10.00

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other