Kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole

2019. gada 12. februārī plkst. 10.00, “Atpūtas”, Neretas novada Zalves pagasta pārvaldes telpās notiks pašvaldības kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 400 (četri simti euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 ( desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

 Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 40.00 (četrdesmit euro 00 centi),  kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Autobuss IVECO 4510 – valsts reģistrācijas Nr. DT245, šasijas Nr.ZCF04570105186657, krāsa – balta, izlaiduma gads – 1999. gads, odometra rādījums – 558861 km. Autobuss jāremontē. Tehniskā apskate nav izieta.

Autobuss ir Neretas novada pašvaldības īpašums (Zalves pagasta padome- teh. Apliecībā), saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AF 0252289.

Autobusu var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 26432597.

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada Zalves pagasta pārvaldē, „Atpūtas”, Zalve, Neretas novads, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other