Met tikai Meteņos

Meteņi jeb metenis ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kas beidzās Pelnu dienā, kurai sekoja lielais gavēnis. Meteņus šogad svin 3. februārī, 7 nedēļas pirms Lieldienām.  Jau it tradīcija, ka arī Mazzalves pamatskolā svinam Meteņus, kurus 1. – 4. klašu skolēniem organizē  skolēnu pašpārvalde.

Visas paražas liecina, ka Metenis visticamāk bijis jauna gada sākums. Šajā dienā liela uzmanība veltīta bērniem un dažādām jautrām, mazliet pat bērnišķīgām izdarībām. Tas tāpēc, ka ne tikai cilvēku dzīve sākas no mazotnes un bērnības, bet arī dabā februārī notiek dažādi bērnišķīgi joki.

Šī ir diena, kad pēdējo reizi var uzvilkt maskas un piedalīties jautrās rotaļās.

Visinteresantākā maska bija Danielai Turokai. Ļoti skaistas maskas bija arī Zanei Dubinskai, Agnesei Brokānei, Samantai Strumskai.

Meteņdienas pasākums sākās ar jautru, muzikālu rotaļu, kurā tika slēpta ziema. Skanēja gan pārsteigti spiedzieni, gan skaļi tika minēts paslēptās ziemas vārds.

Skolotāja S.Lisovska  stāstīja par Meteņu tradīcijām, ticējumiem. Tika izveidotas  4 komandas, kurām bija jāiziet 5 pieturas. Katrā pieturā mazos ķekatniekus gaidīja vecāko klašu skolēni.

  1. pietura “Meten, Meten, nāc man palīgā!” (vadīja Zanda, Viktorija)
  2. pietura “Iesildām koku!” (vadīja Karīna, Sidnija)
  3. pietura “Jautrais brauciens.” (vadīja Toms un Dāvids)
  4. pietura “Pēdiņa pie pēdiņas”( vadīja sk. Lisovska)
  5. pietura “Lidojam sniegā!”(vadīja Reinis un Alens)

Skolēni gan smējās, gan priecājās, gan izbaudīja ziemas priekus. Bet pasākuma

nobeigumā bija iespēja redzēt pašu Meteni, kurš dāsni meta skolēniem saldumus  pa logu no skolas 2. stāva.

Tikai Meteņdienā skolēni tiek mesti sniegā, tikai Meteņdienā tiek dāsni mestas konfektes.

Pēc pasākuma, kad skolēni ienāca skolā sārtiem vaigiem, sakarsuši, izsmējušies un laimīgi, sekoja jautājums: “Kad atkal svinēsim šos svētkus?”

Atbilde taču skaidri zināma: “Pēc gada!”

Silvija Lisovska

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other