Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana 2019.gadā

Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana ir nozīmīga aktivitāte, kas jāveic lauksaimniekiem pirms uzsākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai. Šogad precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz 1.aprīlim. Aicinu lauksaimniekus pārdomāt savu saimniekošanu un nenokavēt šo termiņu. Svarīgi gan atcerēties, ka precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja lauksaimnieks vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Lauksaimnieku pašu interesēs ir savlaicīgi ierosināt precizēšanas pieprasījumus par veicamajām izmaiņām vai neprecizitātēm, jo no tā ir atkarīgs, cik precīzas būs lauku bloku robežas uz platību maksājumu pieteikšanās brīdi.

Jau otro gadu lauksaimniekam ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku, tādējādi nošķirot savu zemi no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Tas nozīmē, ka vienā lauku blokā atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību, kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.

Es aicinātu ikvienu lauksaimnieku pirms sezonas iepazīties ar lauku bloku karti un izvērtēt vai apsaimniekotajos lauku blokos ir veiktas kādas nozīmīgas izmaiņas, kuru pēc ir nepieciešams veikt lauku bloku precizēšanu. Svarīgi precizēšanas pieprasījumus ierosināt ne tikai gadījumos, kad papildus platības ir sakoptas un tās nepieciešams pievienot lauku blokam, bet arī tad, ja platību nepieciešams izņemt no lauku bloka, piemēram, ja ir izraksts jauns dīķis, uzcelta jauna ēka vai izveidots jauns ceļš.

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other