VAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma “Klēts”, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastra Nr.32660130119, privatizācijas noteikumi.

Nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 600,00.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals 0,1771 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 32660130119) un viena būve (kadastra apzīmējums 32660130119001).

Apliecinājumi objekta privatizācijai ir iesniedzami VAS “Privatizācijas aģentūra”, adrese: K.Valdemāra ielā 31, Rīgā līdz 04.04.2019., plkst.17:00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 17.04.2019., plkst.16:00, VAS “Privatizācijas aģentūra” telpās.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles, https://www.pa.gov.lv/izsoles/dzivokli/626/, tālrunis uzziņām: 67021325 un 28674556.

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other