Zemes gabalu “Dadzīšu zeme” un “Cinīši”, Pilskalnes pagasts, Neretas novads nomas tiesību izsole

Neretas novada pašvaldība 2019. gada 14. martā plkst. 10.30 Pilskalnes pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 4, Pilskalne, Pilskalnes pagasts rīko atklātu mutisku zemes nomas tiesību izsoli  zemes gabaliem –

“Dadzīšu zeme” Kadastra Nr. 3274 0040154 ar platību 1,04 ha, sākumcena EUR 7.49 un  izsoles drošības nauda.

“Cinīši” Kadastra Nr. 32740040054 un 32740040056 ar platību 1.0 ha, sākumcena EUR 8.40 un izsoles drošības nauda.

Izsoles solis 0.5 % no kadastrālās vērtības.

Lai piedalītos izsolē jāsamaksā dalības maksa EUR 30.00 un drošības nauda.

Izsole notiek starp pretendentiem, kuri noteiktā laikā iesniedza iesniegumus par zemes nomu.

Pielikumā zemes nomas tiesību izsoles noteikumi.

Izsoles noteikumi

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other