Neretas novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos Eiropas parlamenta vēlēšanām 2019.gada 25.maijā

Neretas novada vēlēšanu komisija, saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos Eiropas parlamenta vēlēšanām 2019.gada 25.maijā.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana izsludināta šādos vēlēšanu iecirkņos:

Iecirkņa Nr. Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
280 Mazzalves pagasta pārvalde Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pag., Neretas nov.
281 Neretas kultūras nams Pētera Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pag., Neretas nov
282 Pilskalnes pagasta pārvalde Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., Neretas nov.
291 Zalves pagasta kultūras nams “Atpūtas”, Zalve, Zalves pag., Neretas nov.
292 Sproģu saieta nams “Bērnudārzs 2”, Sproģi, Zalves pag., Neretas nov.

            Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām partijām/ apvienībām;
  • ne mazāk kā 10 (desmit) vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  • Neretas novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Neretas novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumu veidlapas var saņemt Neretas novada vēlēšanu komisijā vai interneta vietnēs https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/veidlapas

Iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumus iesniegt Neretas novada vēlēšanu komisijai – Neretas novada pašvaldībā, Rīgas iela 1, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā  līdz 2019.gada 12.aprīlim.

Tālrunis uzziņām: 65176166; 26663613

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other