Sadancis “Dejas sniegpulksteņu virpulī”

Dabā aizvien straujāk tuvojas sen gaidītais pavasaris ar daudzveidīgām ziedu smaržām un skanīgām putnu balsīm. 30. martā Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi”, saņemot VPDK “Liepavots” un tās vadītājas Intas Balodes ielūguma  viesojās Koknesē, lai kopīgā dejas solī pamodinātu pavasari gan sevī, gan arī skatītājos. Ar dzejas rindām par pavasari un tā vēstnešiem – sniegpulkstenīšiem – iesākās koncerts “Dejas sniegpulksteņu virpulī”. Koncertā piedalījās Balvu kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Nebēda” (vadītājs Agris Veismanis), Ķeguma vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kadiķis” (vadītājs Juris Čakans), Sēlpils kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļu zeme” (vadītāja Linda Miezīte), Jaunjelgavas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kodols” un jauniešu deju kolektīvs “Kodoliņš” (vadītāja Gunita Krievāne), Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” (vadītāja Inita Kalniņa), Ķeipenes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dandzis” (vadītāja Ilze Jankuna), Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Irši” (vadītāja Inta Balode).

Koncerta noslēgumā katram kolektīvam uzdāvināja sniegpulkstenīšus, kurus kolektīvu vadītājiem jāiestāda savā novadā kā draudzības apliecinājums un atgādinājums par jaukajiem mirkļiem Koknesē.

Koncertā “Sēļu” dejotāji iedejoja jaunos tērpus. Paldies Neretas pagasta pārvaldei par finansiālo  atbalstu un tiekamies dejā!

 

Agnese Putniņa

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other