Latvijas pašvaldību izpilddirektori tiekas Neretā

5.aprīlī Neretas novadā notika Latvijas izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kuras tēmu loks šoreiz aptvēra tādus jautājumus kā aktualitātes ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, informāciju  par meža ugunsapsardzību, sabiedrisko transportu, ceļu drošības auditu, kā arī kiberdrošības aspektiem un personas datu aizsardzību. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītāja Ilze Līduma piedalījās ar lasījumu par Neretas izcilākā rakstnieka un gleznotāja Jāņa Jaunsudrabiņa mantojumu. Šāda veida semināri izpilddirektoriem notiek mēnesī reizi, ikreiz tiekoties citā novadā.

Neretas kultūras namā pulcējās ne tikai izpilddirektori no visas Latvijas, bet arī ugunsdzēsības, civilās aizsardzības, meža un vides aizsardzības speciālisti.

Ar Neretas novada domes priekšsēdētāja Arvīda Kvieša un pašvaldības izpilddirektora Rolanda Klibiķa uzrunu tika atklāta šogad ceturtā izpilddirektoru asociācijas sanāksme. Ar skanīgām dziesmām klātesošos iepriecināja Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēnu koris. Sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Putniņa sniedza nelielu ieskatu par Neretas novadu, tās ievērojamākajām apskates vietām, lielos vilcienos ieskicēja būtiskākos budžeta skaitļus, māksliniecisko pašdarbību, realizētos projektus u.c.

Kiberdrošības eksperte Ieva Ilves sniedza ieskatu par mūsdienu digitālajām iespējām un vienlaikus arī riskiem. Magnussonlaw advokāti Gints Puškundzis un Matīss Rostoks informēja par šobrīd aktuālo personas datu aizsardzību, Trauksmes celšanas likumu un grozījumiem Konkurences likumā.

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks ģenerālis Intars Zitāns un VUGD UUP Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšniece Gunita Sudāre izklāstīja aktualitātes ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. Tērvetes ugunsdzēsības dienesta vadītājs Modris Vazdiķis pastāstīja  Tērvetes kolēģu pieredzi ugunsdrošības un glābšanas jomā.

Valsts Meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jaunķiķis informēja par meža ugunsapsardzību. Savukārt Jelgavas operatīvās informācijas centra vadītājs Gints Reinsons dalījās pieredzē par Jelgavas pilsētas sadarbības teritorijas CA sistēmas uzturēšanu.

Sanāksmes noslēguma daļa tika veltīta sabiedriskajam transportam. Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents, runāja par sabiedrisko transportu kā daļu veiksmīgai pašvaldību attīstībai. Savukārt par ceļu drošības auditu referēja VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” Ceļu drošības audita daļas priekšnieka p.i. Alvis Puķītis.

Sanāksmes otrajā daļā pašvaldību izpilddirektoriem un novadu pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Neretas novadu: apskatīt Neretas novada novadpētniecības muzeju un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolu, viesoties vienā no vecākajām mūra baznīcām Sēlijā – Neretas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Tālāk ceļš veda uz zemnieku saimniecību “Čaidāni”, kur varēja iepazīties ar Leišu ģimenes saimniekošanas modeli – inovācijām piena lopkopībā. Vakars noslēdzās Mazzalves pamatskolā, kur tās saimnieks, direktors Aivars Miezītis, izklāstīja pašvaldību izpilddirektoriem skolas darbības modeli, ko var nodēvēt kā “Divi vienā” – skola, kas vienlaikus nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Pirms prombraukšanas visi viesi tika pacienāti ar tradicionālo Raganisko zupu.

Nākamā izpilddirektoru sanāksme notiks maijā Ropažu novadā, kur galvenā tēma, par ko diskutēs izpilddirektori,  būs namu apsaimniekošana.

 

Daiga Meldere

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other