Piļu un muižu asociācija viesojas Neretas novada muižās

8.maijā Neretas novadā viesojās Piļu un muižu asociācijas pārstāvji, lai iepazītu mūsu novada pierobežas muižas.

Viesus laipni uzņēma barons fon Hāns, Zilā dāma, Marī un muižas raganiņa Ērberģes muižā, izrādot Leģendu takas, iepazīstinot ar muižas tradīcijām. Te viesi mielojās ar raganisko zupu.

Ar patiesu interesi viesi izstaigāja Lielmēmeles muižas apkārtni un ieklausījās Gitas Kārkliņas stāstījumā par Lielmēmeles muižas pagātni un tagadni.

Vecmēmeles muižā iesāktie darbi priecēja ne tikai Piļu un muižu asociācijas pārstāvjus, bet arī pagasta ļaudis, jo, šķiet, beidzot muiža nonākusi ieinteresēta un darbīga cilvēka rokās. Interesants bija Sandra Puncuļa stāstījums par muižu un nākotnes plānu izklāsts. Sevišķi saistošs likās muižā atklātais īpašais seifs, kurš visai labi saglabājies.

Tālāk ceļš veda uz Gricgales muižu, kurā gan skatāms ir tikai muižas Medņu krogs ar savu interesanto vēsturi, ar atdzimstošajām tradīcijām. Paldies gan saimniecei Lūcijai Ķuzānei un viņas ģimenei, gan biedrības “Upmales mantinieki” ļaudīm, kas uztur un mēģina atjaunot krogu kā tūrisma objektu un saieta vietu.

Busiņš ar Piļu un muižu asociācijas pārstāvjiem ieripoja arī Pilkalnes muižā, kur visus laipni sagaidīja un visu izrādīja muižas saimnieks Valdis Tomsons. Viesiem bija iespēja pamieloties ar Irmas Tomsones saceptajiem pīrāgiem un garšīgo plūškoka dzērienu.

Neretā viesi apmeklēja kultūras namā esošo lietišķās mākslas centru, kur varēja iegādāties atmiņai no Neretas novada mūsu novadnieču darinājumus. Noslēgumā visi pabija Neretas luterāņu baznīcā, kurā par baznīcas vēsturi izstāstīja un visu izrādīja Armīns Cīrulis.

Viesiem pie mums patika. Viņi rosināja muižu pārstāvjus iestāties Piļu un muižu asociācijā, lai turpmāk kopā varētu organizēt interesantus pasākumus un realizēt kādus projektus.

Žanna Miezīte

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other