Kustamās mantas – TRAKTORA MTZ – 80L ar sniega lāpstu izsole

2019. gada 18. jūnijā plkst. 10.00 Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā notiks pašvaldības kustamās mantas – TRAKTORA MTZ – 80L ar sniega lāpstu izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS “SWEDBANK”.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS “SWEDBANK”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

TRAKTORA MTZ – 80L ar sniega lāpstuvalsts reģistrācijas Nr. T4212 LF, šasijas Nr. 583810, krāsa – zila, izlaiduma gads – 1988. gads, motora tilpums litros – 81 Z/S, degviela – dīzeļdegviela.

Tehniskā apskate līdz 2020. gada aprīlim.

Traktors ir Neretas novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. A 381088

Traktoru var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 29339224

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads)   un Mazzalves pagasta pārvaldē (Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves  pagastā, Neretas novadā) darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other