Kustamās mantas – AUTOGREIDERA DZ98V30 izsole

2019. gada 18. jūnijā plkst. 11.00 Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā, Neretas novadā notiks pašvaldības kustamās mantas – AUTOGREIDERA DZ98V30 izsole.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi).

Nosacītā cena – EUR 15000,00 ar PVN (piecpadsmit tūkstoši euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS “SWEDBANK”.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551027627601, AS “SWEDBANK”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

AUTOGREIDERS DZ98V30 valsts reģistrācijas Nr. T2888 LT, šasijas Nr. 4303, krāsa – dzeltena, izlaiduma gads – 2006. gads, motora tilpums litros – 2, degviela – dīzeļdegviela.

Tehniskā apskate līdz 2020. gada aprīlim.

Autogreideris ir Neretas novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. A 416962.

Autogreideri var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 29339224

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Neretas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads)   un Mazzalves pagasta pārvaldē (Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves  pagastā, Neretas novadā) darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Neretas novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.neretasnovads.lv.

Izsoles noteikumi

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other