Neretā sumina Goda pārus

17.maijā Neretas kultūras namā tika sumināti novada pāri, kuru laulība šogad piedzīvojusi apaļu gadskārtu. Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Miezītis, sveicot novada izturīgākos pārus, teica, ka ģimene ir kā stiprā pils, kurā allaž gūt atbalstu, un, pateicoties stiprajām ģimenēm, varam teikt, ka ģimene ir vislielākā sabiedrības vērtība.

Laulātos pārus sveica arī biedrību “Nirica”, “Ērberģietes” un “Upmales mantinieki” pārstāves Gunita Leite un Guna Baltace, dāvājot rožu stādus. Kā norādīja Guna Baltace, arī laulībā mēdz būt pa kādam ērkšķim, taču rozi, tāpat kā laulību, rūpīgi lolojot un par to rūpējoties, karaliskā puķe atalgo ar krāšņiem ziediem.

Šogad Goda pāru godināšanas pasākumā piedalījās četri pāri.

Aija un Jānis Dārziņi no Mazzalves pagasta laulībā nodzīvojuši 30 gadu. Aija un Jānis atceras, ka kāzu dienā spīdējusi saule un vienlaikus lijis silts lietutiņš. Tas licis domāt, ka arī turpmākajā laulības dzīvē tā būs – kopdzīve zaigos dažādās varavīksnes krāsās. Kopā būšana nav iedomājama bez uzklausīšanas, otra sadzirdēšanas, cienīšanas, piedošanas un prasmes atvainoties. Ģimenē izaudzināti divi dēli – Rolands un Ints.

20 gadu kāzu jubileju šogad svin Maija un Sandris Gabuži no Mazzalves pagasta. Maija un Sandris laulājušies 1998.gada 22.augustā, un Jēkabpils Romas katoļu baznīcā ieradušies ar stundas nokavēšanos. Aizķeršanās iemesls bijušās garās un tradīcijām bagātās līgavas izpirkšanas procedūras. Abi ir saviesīgu pasākumu piekritēji, aktīvi dejotāji un ar aizrautību darbojas amatierteātrī. Arī savus trīs bērnus – Rihardu, Eliju un Sintiju – viņi iesaista dažādos sabiedriskos pasākumos. Maija un Sandris ir arī savas ģimenes goda pāris, kurš laulības dzīvē ir ievadījis gandrīz visus ģimenes pārus, turklāt katras pāru kāzas ir rūpīgi pārdomātas un tradīcijām bagātas. Viņi atzīst, ka kopdzīve, kā ikvienam pārim, neiet tikai gludu ceļu, taču ir gandarījums skatīties, ka dzīves grūtības tiek kopā pārvarētas un katrai situācijai tiek rasts risinājums.

15 gadu kāzu jubilejā tika sveikti Lana un Kazimirs Sīpoliņi no Neretas. Pavasarī, kad uzplaukst ne vien daba, bet arī cilvēki, gaisā virmo vieglums un sirdī mīlestība, 2004.gada 29.maijā Neretas evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika nodibināta Sīpoliņu ģimene. Jaunās Sīpoliņu ģimenes priecīgajā notikumā piedalījās paši tuvākie cilvēki. Šobrīd ģimenē aug trīs bērni Elizabete Anna, Krišjānis Filips un Šarlote Paula.

Savukārt visjaunākā ģimene, kas piedalījās pasākumā,  šogad atzīmē 10 gadu kopdzīvi. Tā ir Ligitas un Ineša Skuju ģimene no Neretas. Ligita un Inesis atminas, ka  viņu kopējais dzīves stāsts ir aizsācies pilnīgi nejauši no viena telefona  zvana. Laulības notikušas rudenī – 2008.gada 15.novembrī. Šie desmit gadi, viņuprāt, aizskrējuši nemanot. Jau piecus gadus ģimenei ir pievienojies dēliņš Linards, kas ir arī lielisks palīgs ģimenes darbos.

Novada pāri parakstījās Neretas novada goda grāmatā.

Par pasākuma muzikālo pusi rūpējās sieviešu vokālā ansambļa “Kadence” vadītāja Ginta Gudjāne, izpildot populāras, iemīļotas melodijas.  Kā īpašs pārsteigums pāriem bija sarūpēta krāšņa torte.

Daiga Meldere

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other