Ģimenes ārste Vija Pelčere sniedz lekciju par vēzi

Neretas novada administrācijas sēžu zāles telpās 22.maijā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16I/034 “Dzīvo vesels Neretas novadā” ietvaros notika Sēlpils pagasta Salas novada ģimenes ārstes Vijas Pelčeres vadīta lekcija par vienu no izplatītākajām slimībām – vēzi, kas saslimstības ziņā šobrīd pasaulē ieņem 2. vietu aiz sirdsslimībām.

Ārste informēja par šo slimību veicinošajiem faktoriem, iespējamiem riskiem, šobrīd pieejamām iespējām vēža laicīgai diagnostikai un iespējamiem risinājumiem. Lekcijas laikā bija iespēja arī pašiem izpildīt sagatavotus informatīvus materiālus – testu, lai pārliecinātos par savām pamatzināšanām par šo slimību. Tāpat Vija Pelčere sniedza ieskatu par izplatītākajiem vēža veidiem un ko cilvēks pats var darīt, kam pievērst uzmanību,  lai laikus pamanītu pirmos šīs bīstamās slimības simptomus.

Daiga Meldere

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other