NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.8

Neretas novada Zalves pagastā, Sproģu saieta namā                               2019 gada 27. jūnijs plkst.15.00

 

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 2. Neretas novada pašvaldības saistošie  noteikumi  Nr.4/2019 „Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr. 2/2019„Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.
 3. Par projektu “Ceļa Suvainišķi – Brantāni posma pārbūve”.
 4. Par projektu “Ceļa “Sierotava – Vīguļi – Dumbrāji” posma pārbūve”.
 5. Par projektu “Ceļa “Skruži – Andrejskolas tilts” posma pārbūve”.
 6. Par finansējuma piešķiršanu festivālam “Ogle”.
 7. Par pabalstu piešķiršanu.
 8. Par nekustamā īpašuma Zalves pagastā,  Neretas novadā sadalīšanu.
 9. Par Neretas novada domes sēdes lēmuma Nr.85 (protokols Nr.5, 12.p.) grozījumiem.
 10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma  Neretas pagastā, Neretas novadā atsavināšanu.
 11. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma  Neretas pagastā, Neretas novadā atsavināšanu.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma  Neretas pagastā, Neretas novadā atsavināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Pilskalnes pagastā
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā.

15. Par Neretas novada pašvaldībai piederošā traktora MTZ-80L, ar sniega lāpstu, reģistrācijas Nr. 4212 LF, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

16.Par  kustamās mantas – autogreidera DZ98V30, reģistrācijas Nr. T2888 LT, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                           Arvīds Kviesis

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other