Neretas novads krāšņajā pasākumā “Sēlija rotā” Ābeļos

Tradicionāli sēļi no Sēlijas novadu apvienības novadiem – Neretas, Jaunjelgavas, Aknīstes, Salas, Ilūkstes, Jēkabpils un Viesītes, pieaicinot krustpiliešus, ik gadu pulcējas kādā no novadiem uz saviem tautas mākslas svētkiem “Sēlija rotā”.

Tas nu jau septiņus gadus ir tradicionāls Sēlijas novadu apvienības organizēts un finansēts pasākums. Šogad stafeti no mums – neretiešiem – pārņēma Jēkabpils novads, kurš par “Sēlija rotā” vietu izraudzījās Ābeļu pagasta Ābeļu pamatskolas gleznaino  apkārtni Daugavas krastā.

Kamēr estrādē notika dižkoncerta mēģinājumi, stadiona malā notika ražena Sēlijas amatnieku un mājražotāju tirgošanās. Turpat uz stadionā izveidotās skatuves novadu pašdarbības kolektīvi, pasākuma vadītāja Māra Grigaļa aprūpēti, priecēja skatītājus ar savām radošajām programmām. Neretas novadu Pēterdienai piemērotā kopējā uzvedumā. (režisore Silvija Lisovska) pārstāvēja Mazzalves dziedātāju kopa “Mazzalve”(vadītāja Kristīne Ozoliņa), netradicionālo deju kopa “Mozaīka” (vadītāja Dzintra Noreika), Pilskalnes senioru deju kopa “Kamenes” (vadītāja Aina Vadzīte). Visus priekšnesumus kopā saistīja Mazzalves amatierteātra “Tradare” dalībnieki (vadītāja Silvija Lisovska). Citi novadi piedāvāja vokālo ansambļu uzstāšanos (Jaunjelgava), amatierteātru rādītos izrāžu fragmentus (Jēkabpils novads, Aknīstes novads), uzstājās līnijdeju kopas ( Salas novads), uzstājās Krustpils novada un Ilūkstes novada folkloras kopas, viesītiešus prezentēja bērnu un jauniešu dziedātāji un dejotāji. Uzstājās arī viesi no Lietuvas – Zarasu folkloras ansamblis “Seluona” un Kupišķu deju studija “Račiupelis”.

Ābeļu gleznainās ainavas iemūžināja Sēlijas mākslinieki. Bija apskatāma arī Sēlijas mākslinieku gleznu izstāde. Neretas novadu pārstāvēja mazzalviete Līga Jukša.

Uz svētku gājienu visus pulcēja Viesītes un Ilūkstes pūtēju orķestri. Gājiena priekšgalā – visu Sēlijas novadu vadītāji, arī Neretas novada pašvaldības priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, kurš pašlaik pilda arī Sēlijas novadu apvienības priekšsēdētāja pienākumus. Svētku gājienā un Dižkoncertā “Sēlija rotā Daugavas krastus” Neretas novadu godam pārstāvēja Neretas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” (vadītāja Inita Kalniņa). Pēc visu kopīgi nodziedātas valsts himnas, Sēlijas novadu apvienības vadītāja Arvīda Kvieša uzrunas un Sēlijas novadu vadītāju Spēka vārdiem sākās Dižkoncerts. Tas mūsdienīgi aprīkotajā svētku estrādē bija emocionāls, krāšņs, lustīgs un ļoti, ļoti sirsnīgs. Trīs stundas, klausoties skanīgās dziesmas Sēlijas novadu folkloras kopu un jaukto un sieviešu koru izpildījumā un skatoties Sēlijas novadu deju kolektīvu azartiskās dejas, aizritēja nemanot. Koncerta vadītājs Māris Grigalis veiksmīgi koncertā iesaistīja arī publiku. Nenoliedzami koncertu kuplināja arī Ievas Akurateres dziedājums kopā ar koriem – noslēguma dziesma saviļņojumā lika celties kājās visiem skatītājiem.

Īpaša svētku dāvana bija strūklaku un gaismas šovs “Daugavas ūdeņos rotājos” pēc Dižkoncerta. Tas bija fantastiski!

Krāšņi, vērienīgi, spoži izskanējis ikgadējais pasākums “Sēlija rotā”. Nākamajā gadā visus Sēlija apvienības novadus uzņems Ilūkstes novads.

Žanna Miezīte

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other