Nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” izsole

Neretas novada pašvaldība 2019.gada 29.jūlijā plkst. 14.00 Neretas novada pašvaldības Neretas pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā Rīgas ielā 1, Neretas pagastā, Neretas novadā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedu iela 24 – 1, Neretas pagasts, Neretas novads” ar kopējo platību 34.6 m2 mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma sākumcena –  EUR 1065.00 (viens tūkstotis sešdesmit pieci euro 00 centi )  Apmaksas kārtība – 100% euro.

Ar izsoles noteikumiem (apstiprināti Neretas novada domes 2019.gada 27.jūnija sēdē Nr. 8, lēmums Nr.134)  var iepazīties Neretas novada pašvaldības  mājas lapā  www.neretasnovads.lv.

Pieteikumus  izsolei var iesniegt saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles noteikumi

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other