Projekts jauniešiem “PROTI un DARI!” Neretas novadā

5.jūlijā Rīgā notika projekta “PROTI un DARI!” pieredzes apmaiņas pasākums, kurā tika izvērtēts jauniešu projektā veiktais Zemgalē. Mūsu novadā veiktais darbs ar jauniešiem tika atzinīgi novērtēts. Līdz 2019.gada 31.maijam projektā kopumā valstī iesaistīti 2424 jaunieši, Neretas novadā projektā bija iesaistīti 25 jaunieši, kas ir 5,72% no visiem reģiona jauniešiem.

Pēc projekta pabeigšanas iesaistījušies nodarbinātībā, t.sk., kļuvuši par pašnodarbinātajiem 7 Neretas novada jaunieši, 1 jaunietis uzsāka dalību NVA Jaunatnes garantiju pasākumos, 1 jauniete iestājās vakarskolā, lai turpinātu izglītoties. Jaunieši aktīvi apmeklē dažādus kursus, kas veicinās viņu konkurētspēju darba tirgū. Novada jauniešus cenšamies iesaistīt arī dažādos novada un pagastu pasākumos, to organizēšanā, iesaistām nevalstisko organizāciju darbā, lai attīstītu jauniešu komunikatīvās iemaņas, sadarbības prasmes.

Ļoti ceram, ka projekta darbība tiks pagarināta līdz 2021.gada beigām. Tad mēs vēl varēsim atbalstīt Neretas novada jauniešus, sniegt viņiem palīdzību izglītības iegūšanā un karjeras veidošanā.

Žanna Miezīte

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other