Neretas novads svin 10 gadu jubileju

Pirms desmit gadiem, apvienojoties bijušā Aizkraukles rajona Neretas, Mazzalves, Zalves un Pilskalnes pagastiem, tika izveidots Neretas novads.  Tāpēc 6. jūlijā, atzīmējot desmito četru pagastu kopdzīves gadskārtu, ar daudzveidīgu programmu tika svinēti Neretas novada svētki.

Svētku rīts sākās ar mājražotāju un amatnieku tirgu un atrakcijām bērniem, dodot iespēju novada mazākajiem iedzīvotājiem un viesiem doties nelielā izjādē ar zirgu un poniju, piedalīties radošajā darbnīcā, kā arī izpriecāties piepūšamajās atrakcijās.

Pēcpusdienā Neretas kultūras namā tika atklāta 34 Neretas novada rokdarbnieču darinātā sega, kuras tapšanas devīze –  “Bij` manam kumeļam zvaigžņu sega mugurā” –  atspoguļo novada krāsainību un daudzveidību. Ikviena rokdarbu mīļotāja tika aicināta ieaust, ieadīt, ietamborēt vai iešūt savu daļiņu novada segā, kas kopā sastāv no 400 maziem kvadrātiem. Mazzalves segas daļu darināja 12 rokdarbnieces (Inta Saulīte, Laima Liepa, Jautrīte Dobrja, Dzidra Ivanova, Vita Beņķīte, Aija Dārziņa, Anita Vectirāne, Zelma Zvilna, Līva Drevinska, Zanda Zariņa, Gita Kārkliņa un Zeltīte Odiņa), kā arī SAC “Mēmele” interešu pulciņa audzinātāja Nata Vitkovska – Kaktiņa un šīs iestādes četras klientes. Neretas pagastam atvēlēto segas laukumu veidoja 9 neretietes (Ingrīda Dimitrijeva, Anna Ērgle, Janīna Mazjāne, Jolanta Albrehta, Rasma Belecka, Modra Reizniece, Ausma Burka, Mirdza Brūniņa un Elvīra Skvarnoviča), Pilskalnē segas darināšanā piedalījās sešas rokdarbnieces (Ļuba Markoviča, Ineta Klimoviča, Danute Avena, Ņina Ivanova, Sidnija Andersone un Zigfrīda Jurovska), savukārt Zalves pagastu pārstāvēja divas čaklas rokdarbnieces – Ilga Cera un Ērika Vaivade.

Pasākuma vadītāja Žanna Miezīte līdztekus katra pagasta veikuma prezentācijai segas darināšanā  aicināja visu četru pagastu iedzīvotājus konsultēties un  sniegt arī nelielu ieskatu par to, kas labs izdarīts 10 gados un kas iedzīvotāju ieskatā būtu jāizdara nākamajā desmitgadē.

Mazzalviete Anita Vectirāne, stāstot par Mazzalves pagastu,  par nozīmīgāko veikumu pēdējos desmit gados uzskata uzlabotas komunikācijas (apkure, ūdenssaimniecība), sakopto Ērberģes centru, par kura glīto veidolu rūpējas dārzniece Zilgma, jaunu tradīciju ieviešanu kultūras jomā un noasfaltēto ceļu uz baznīcu.  Savukārt nākotnē mazzalvieši vēlētos redzēt muižas kompleksā uzceltu estrādi, izbūvēt strūklaku abpus Marijas tiltam un atjaunot pašu tiltu, izbūvēt peldbaseinu un – iedzīvotāju ērtībām – iespēju norēķināties ar bankas karti.

Pilskalnes pagasta pārstāve Nata Vitkovska – Kaktiņa par pagājušās desmitgades labākajiem darbiem, konsultējoties ar pasākuma apmeklētājiem pilskalniešiem, nosauca gājēju un veloceliņa izveidi, estrādes un sporta laukuma sakārtošanu, kā arī bērnu atpūtas un rotaļu laukuma izveidi. Savukārt nākotnē vēlētos, lai Strobuku pilskalns būtu izveidots kā tūrisma objekts, tāpat pagasta attīstībai būtu nepieciešams asfaltēts ceļu tīkls un kādas ražotnes, kas radītu darbavietas, izveide.

Zalves pagasta aizvadītās desmitgades labo darbu sarakstā Zalves pagasta pārvaldes vadītāja Dzintra Noreika nosauca   tautas namu atjaunošanu, gājēju celiņa izveidi, sakoptus un digitalizētus kapus. Būtisks pienesums pagasta identitātes stiprināšanai ir savas grāmatas izdošana. Tāpat, uzsvēra  Dz. Noreika,  nav zaudēta cilvēku piederības izjūta savam pagastam un kultūras dzīve ir daudzveidīga ar dažādiem interesantiem pasākumiem.  Nākamajos gados būtu nepieciešams uzlabot Zalves skolas parku un atdzīvināt abas skolas, jo tiklīdz skolās noris kāda darbība, arī vide ir labiekārtota.. Zalves centram būtu nepieciešama arī asfalta atjaunošana.

Neretiete Solvita Bukša, stāstot par Neretas pagasta pamanāmākajiem darbiem pēdējos desmit gados, minēja P.Lodziņa un J.Jaunsudrabiņa ielas noasfaltēšanu, sakārtotu estrādi, labiekārtotu bērnu rotaļu laukumu un gājēju celiņu izveidi. Nākamajos desmit gados neretieši vēlētos noasfaltēt arī citas ielas, izveidot veloceliņus, parūpēties par laivošanas, peldvietas un atpūtas vietas radīšanu, turpināt ūdensvada un kanalizācijas projektus, sakārtot fizisko aktivitāšu laukumu pie Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un saglabāt vidussskolu.

Tāpat katrs pagasts bija sarūpējis vizuālu prezentāciju par nozīmīgākajiem darbiem un notikumiem pēdējā desmitgadē.

Pēc iepazīšanās ar būtiskākajiem darbiem aizvadītajā desmitgadē norisinājās prāta spēle “Pazīstu savu novadu”, kurā zināšanās par novada ievērojamākajām personībām, notikumiem, vietām u.c. mērojās visas četras pārvalžu komandas.

Pievakarē Neretas Dzirnavu saliņā notika novada pašdarbības kolektīvu sarūpēts sveiciens ar dziesmām.   Mazzalves dziedātāju kopas (vadītāja Kristīne Ozoliņa), dejām netradicionālo deju kopas “Mozaīka” (vadītāja Dzintra Noreika), senioru deju kopas “Kamene” (vadītāja Aina Vadzīte) un etīdēm Mazzalves amatierteātra “Tradare”  (vadītāja Silvija Lisovska) vadībā un svētku noslēgumā – puišu grupas “Baritoni” koncerts.

Kopš Neretas novada izveidošanas 2009. gadā novadam bijuši divi domes priekšsēdētāji – Antons Blūms un Arvīds Kviesis. A.Blūms novadu vadīja no 2009. – 2013.gadam, savukārt  no 2013.gada līdz pat šai dienai domes priekšsēdētājs ir Arvīds Kviesis.  A.Kviesis uzrunā novada iedzīvotājiem un viesiem Neretas Dzirnavu saliņā teica, ka aizvadīto desmit gadu laikā ir paveikts un sasniegts daudz, pateicoties talantīgiem un izdarīgiem cilvēkiem cilvēkiem izglītības jomā, sociālajā darbā, kultūrā un citās sfērās.

Gan bijušais domes priekšsēdētājs A.Blūms, gan pašreizējais vadītājs A.Kviesis kopīgi iededza ugunskuru kā skaistuma, spēka un mūžības vienojošu elementu.

Daiga Meldere

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other