NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Nr.9

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 25. jūlijs plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā “Riekstiņi”.
  2. Par Neretas novada bāriņtiesas ievēlēšanu.
  3. Par pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  4. Par Neretas novada pašvaldības 2019.gada 1.pusgada budžeta izpildi.
  5. Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
  6. Par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības domes priekšsēdētājam.
  7. Par pabalstu piešķiršanu.
  8. Par nekustamā īpašuma  „Blāzmas”,  Neretas  pagastā, Neretas novadā, sadalīšanu.
  9. Par Neretas novada pašvaldībai piekrītošās zemes iznomāšanu Neretas novadā.

 

Informatīvais jautājums: 1) par dalību Baltijas ceļa 30.gadadienai veltītajā pasākumā Likteņdārzā.

 

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                           Arvīds Kviesis

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other