Arī 2019./2020.mācību gadā Neretas novada skolās īstenos ESF projektu “PuMPuRS”

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā un Mazzalves pamatskolā aizvadītajā mācību gadā īstenojām Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinēto Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Ko iegūst skolēni? Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogi semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projektā “PuMPuRS” mūsu novadā pedagogi sniedz skolēniem individuālās konsultācijas, atbalsta viņus stundu laikā (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs). Aizvadītajā mācību gadā projektā sniedzām atbalstu 14 Neretas novada skolu audzēkņiem, šajā mācību gadā plānojam individuālās atbalsta programmas izstrādāt 19 skolēniem. Jaunieši ir sapratuši, ko šis projekts viņiem var dot, un labprāt pieņem pedagogu atbalstu.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei. Izsludinātajā projektu konkursā 3 projektu konkurencē uzvarēja biedrība “Upmales mantinieki” ar projektu “Neretas novads – mūsu mājas”; visa nākamā mācību gada garumā biedrība organizēs dažādus pasākumus skolu jauniešiem un īpaši tiem, kuri būs iesaistīti projektā – būs kopīga darbošanās sienu apgleznošanā, teātra izrāžu apmeklēšana, ekskursijas uz interesantām saimniecībām, talka mežā, būs arī draudzības un sadarbības diena ar radošajām darbnīcām un erudīcijas spēli.

Žanna Miezīte

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other