Mazzalves pamatskolā mācīsies simt bērnu

2.septembris Mazzalves pamatskolā sākās ar bērnu un vecāku čalām, atkalredzēšanās prieku un nelielu satraukumu – ar krāšņiem rudens ziedu pušķiem rokās ceļu uz skolu mēroja simt bērnu, lai sāktu mācības jaunajā mācību gadā. Šogad Mazzalves pamatskolas skolēnu pulkam oficiāli pievienojās bērni no pusotra gada vecuma; ar šo mācību gadu pirmsskolā tiks realizēta jaunā kompetencēs balstītā izglītības programma, kuras apguve nodota pirmsskolas skolotāju Baibas Dambrānes un Maijas Gabužas rokās, pirmsskolēniem mūziku vadīs skolotāja Marika Cielava.

Svinīgajā Zinību dienas pasākumā direktors iepazīstināja skolas kolektīvu ar bērniem, kas uzsāk mācības piecgadīgo bērnu grupā, un ar 1.klases skolēniem, katram dāvājot krāsojamo grāmatiņu un krāsu zīmuļu komplektu.

“Lielās pūces” par 1.vietu mācību priekšmetu olimpiādēs saņēma Zanda Zariņa (viņa saņēma arī naudas balvu par 3.vietu valsts atklātajā matemātikas olimpiādē) un Sabīne Drevinska, “Mazās pūces” par uzvaru starpnovadu olimpiādēs saņēma Paula Bubina un Karīna Pauniņa.

Īpaši tika sumināti skolotāji, kuru audzēkņi izcīnījuši 1.vietu starpnovadu olimpiādēs – Silvija Ivanova, Vita Zeltiņa, Anda Freimane, Daiga Pabērza un Silvija Lisovska saņēma Zelta pildspalvas. Par skolēna sagatavošanu valsts atklātajai matemātikas olimpiādei un iegūto 3.vietu matemātikas skolotāja Silvija Ivanova saņēma arī naudas balvu.

1.-6.klašu kolektīvi par pagājušajā mācību gadā sekmīgi izpildītiem darbiem programmā “Mammadaba” tika apbalvoti ar Meistaru diplomiem.

Skolas kolektīvs sumināja arī skolotājas Silviju Lisovsku un  Maiju Gabužu un skolas darbinieci Daci Ludvigsoni darba jubilejās.

Pēc fotosesijas skolas pagalmā skolēni klases stundās izrunāja ar audzinātājām jaunā mācību gada aktualitātes, bet vecāki pulcējās kamīnzālē uz vecāku pilnsapulci. Tika ievēlēta jaunā skolas padome. Par tās priekšsēdētāju vecāki ievēlēja Gunu Baltaci, bet līdzpriekšsēdētājas pienākumus uzticēja Leldei Lisovskai. Administrācija vecākus informēja par aktualitātēm skolā jaunajā mācību gadā. Ar vecākiem sarunu “Laimīgs vecāks-laimīgi bērni” vadīja  psiholoģe Sarmīte Jaševa. Noslēgumā vecāki pie kafijas tases neformālā gaisotnē dalījās iespaidos.

Žanna Miezīte

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other