Tēva dienas pasākums Ērberģē

Pasaulē Tēva dienai ir vairāk kā simts gadus sena vēsture, savukārt, Latvijā Tēva diena svinamo dienu kalendārā ir kopš 2009. gada rudens, kad tika izdarīti grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” un septembra otrā svētdiena tika noteikta par Tēva dienu. Tēva dienas būtība ir cildināt tētus, viņu lomu ģimenē un sabiedrībā. Šie svētki tiek organizēti ar mērķi pateikt tētiem paldies un turpināt sabiedrībā vairot domu, ka ģimenē vienlīdz svarīgu un vērtīgu lomu pilda kā mamma, tā tētis. 

Šogad arī Mazzalves pagasta Ērberģē notika Tēva dienai veltīts pasākums, kas pulcināja 12 draudzīgas, aktīvas un sportiskas ģimenes un viņu atbalstītājus. Pasākums iesākās ar atraktīvu iesildīšanos mūzikas pavadībā. Sekoja gana plašs sportisku un radošu aktivitāšu piedāvājums. Daļa uzdevumu un stafetes bija veicamas kopā ar ģimeni – piemēram, “Mūsu ģimenes sapņu auto” modelēšana, ģimenes “vizināšana” uz plēves, bildēšanās foto stūrītī. Taču bija arī “Īstu vīru spēles”, kurās spēkiem mērojās tikai tēti – bumbas mešana ar katapulti, iešana ar koka kājām, lejkannu turēšana. Bija jāpilda arī tētu erudīcijas tests, kurā bija iekļauti visdažādākie jautājumi, piemēram, jānosauc meža dzīvnieku pēdas pēc nospiedumiem, jānosauc sievas mīļākie ziedi, jāpastāsta, kā rīkotos konkrētajā aprakstītajā sadzīviskā situācijā. “Precīzākā” tēta titulu ieguva Einārs Zariņš, “Stiprākā” un “Erudītākā” tēta titulu Jānis Ivanovs, savukārt, “Veiklākais” tētis bija Kaspars Baltacis. Arī citi tēti un mammas tika pie sava īpaša titula. Mammas ar bērniem varēja darboties arī radošajā darbnīcā un izgatavot  “šlipsītes” un medaļu ar īpaši mīļiem uzrakstiem, ko pasākuma noslēgumā pasniegt tētiem. Par dalību ikvienā aktivitātē, tēti nopelnīja ābolus, bet pasākuma noslēgumā tika aicināti tos atdot sievām ar domu, pagatavot no tiem svētku plātsmaizi. Pasākumā darbojās arī loterija, kurā katra ģimene izlozēja balviņas.

Viens no erudīcijas testā uzdotajiem jautājumiem tētiem bija šāds – ar kādām īpašībām, pēc viņu domām, būtu jābūt apveltītai pietiekami labai sievai. Tad nu, lūk! Mazzalves tēti vēlētos, lai viņu sievas būtu  mīļas, strādīgas, čaklas, gādīgas, laipnas, gudras, viltīgas, svarīgas, uzticīgas un tādas, kas uzticas, saprotošas, smaidīgas,  sirsnīgas, vienkāršas, un lai vīru saprastu no pusvārda!

Organizējot šo pasākumu, vēlējāmies parādīt, cik bērni ir priecīgi būt kopā ar ģimeni, pavadot kopīgi brīvo laiku jautrā, pozitīvā gaisotnē. Visi uzrunātie dalībnieki bija vienisprātis par to, ka šāds pasākums jāorganizē arī turpmāk. Sirsnīgu paldies par kopā būšanu,  piedalīšanos pasākumā saka tā organizēšanā un norisē iesaistītās – Astra Vinovska, Elita Ziemele, Žanna Miezīte, Dzintra Pietere, Anita Vectirāne un raksta autore – kultūras darba organizatore Mazzalves pagastā, Solveiga Koklevska.

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other