Tēva diena “Ar tēti kopā!”

Tēva dienas sākumi meklējami 20. gadsimta sākumā Amerikas Savienotājās Valstīs, kur to sāka atzīmēt, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā, ka vīrietim kā tēvam ir jābūt gandarītam un lepnam par savu ģimeni un bērniem.

Šogad arī Neretas pagastā centāmies  iedzīvināt jaunu tradīciju neretiešiem. Atsaucība no tēvu puses bija maza. Liels paldies Kalniņu ģimenei no Pilskalnes, tēvam – Aivaram un dēlam – Sandrim, kuri atrada laiku, lai kopā piedalītos pasākumā. Paldies arī Neretas bērniem, kuri labprāt iesaistījās  jautrās izdarībās. Prieks par māmiņām un vecmāmiņām, kuras atveda savus bērnus, lai pagatavotu dāvanu savam tētim.

Visi, kas bija atnākuši varēja piedalīties Imanta Silava rīkotajā sporta stafetē: šaut balonus, kurināt ugunskuru, pārvarēt šķēršļus…u.c.

Pagatavot radošajā darbnīcā pie Natālijas Grīnvaldes dāvanu tētim vai vectētiņam.

Paldies arī palīgiem: Ingai Zvilnai un Aijai Kalnārei par atsaucību!

Diena bija brīnišķīga!  Laiks bija silts un saulains!

Nedaudz skumdināja neretiešu kūtrums.

Būsim aktīvāki!

Neretas kultūras nama vadītāja Inita Kalniņa

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other