Neretas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sēļi” savu deju sezonu atklāja “Ausekļa dzirnavās”

7.septembrī Vecumnieku novadā, Bārbeles pagastā vienpadsmito reizi notika “Pļaujas svētki”. Šādi svētki etnogrāfiskajā muzejā tiek rīkoti divas reizes gadā: pavasarī un rudenī, ar domu parādīt interesentiem darbarīkus un mehānismus darbībā, kā arī iesaistīt viesus līdzdarboties.

11. Pļaujas svētkus atklāja Bārbeles mazpulka dalībnieki un skolotājs Voldemārs Barens, mastā uzvelkot Latvijas karogu, un visiem kopīgi svinīgi nodziedot “Ausekļu dzirnavu” himnu “Nevis slinkojot un pūstot”, pēc tam tvaika dampis “Ruston Proctor” skaļi nosvilpa trīs reizes. Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš atzina, ka šis gads visiem zemniekiem, lauksaimniekiem ir bijis pietiekami ražīgs, par to liela daļa nopelnu ir arī Sējas svētku organizētājiem, kuri radīja īpaši labvēlīgu auru, gan turpina saglabāt tradīcijas un demonstrējumus.

Pēc svētku atklāšanas  visi tika aicināti piedalīties Maizes mājas iesvētībās. Tad Ausekļu dzirnavu saimnieks Mārtiņš Mediņš aicināja visus doties uz lauku novākt ražu. Sēļu dejotāji kopā ar Bārbeles mazpulkiem uz lauku brauca smagajā mašīnā, tas bija sen aizmirsts piedzīvojums, bet jauniešiem šāds brauciens bija pirmo reizi. Uz lauka visus sagaidīja smagā tehnika, kas veica paraugdemonstrējumus. Tika vākti kartupeļi, pļauta kukurūza, arta zeme, sieti labības kūlīši. Lauka tālākajā galā entuziasti no Baldones rādīja meistarklasi labības pļaušanā ar izkaptīm. Priecēja tas, ka sēļu puiši prata šo sen aizmirsto metodi – pļaut zāli ar izkapti.

Dienas garumā ikkatrs varēja piedalīties dažādās darbnīcās (māla podu gatavošanā, vērpšanā, aušanā, galdniecībā, metāla kalšanā…).

Šogad Pļaujas svētkos bija apskatāma seno automašīnu Moskvič M-401 salidojums.

Dienas garumā viesus priecēja koncerts, kurā piedalījās Sēļu dejotāji, Iecavas eksotiskā deju grupa “Amira Nur”, Latgales jauniešu kapela “Augusti” no Līvāniem.

Un liels pārsteigums bija lielais katls ar putru!

Esam veiksmīgi iesākuši deju sezonu!

Neretas kultūras nama vadītāja un VPDK “Sēļi’’ vadītāja Inita Kalniņa

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other