Piedāvājam darbu komunālās daļas vadītājam Mazzalves pagasta pārvaldē

Darba līgums uz nenoteiktu laiku /pārbaudes laiks 3 mēneši/

Darba alga bruto – no EUR 730 līdz EUR 802

Summētais darba laiks

Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību

Sīkāk interesēties pa tālruni 65175241, mob. 26320931

Prasības kandidātiem

 • augstākā vai vidējā speciālā izglītība, priekšroka speciālistiem ar darba pieredzi komunālā dienesta, struktūrvienības, uzņēmuma, kas sniedz komunālos pakalpojumus darbā;
 • komunālās daļas kompetences ietvaros prast sagatavot līgumprojektus un kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
 • spēja organizēt un nodrošināt komunālo pakalpojumu sniegšanu klientiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanu un siltumapgādi;
 • spēja nodrošināt pašvaldībai piederošo sistēmu efektīvu darbību;
 • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, veidot sadarbību ar novada iedzīvotājiem un iestādēm, komunikabilitāte;
 • augsta atbildības sajūta uzticētiem darba pienākumiem;
 • labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Komunālās daļas vadītāja vispārīgie pienākumi

 • organizēt, vadīt un attīstīt komunālās daļas darbību;
 • organizēt, kontrolēt komunālās daļas darbinieku pienākumu izpildi;
 • atbildēt par piešķirto budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu;
 • izstrādāt nepieciešamās specifikācijas pašvaldības iepirkuma procedūru veikšanai;
 • nodrošināt pašvaldības rīcībā esošo ielu un laukumu uzturēšanu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu, pašvaldības kapsētu teritoriju, zaļās zonas apsaimniekošanu un labiekārtošanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu u.c.
 • sagatavot atskaites, kas saistītas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu

 

Pieteikuma dokumenti

 • Iesniegums un motivācijas vēstule
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

 

Pieteikumus sūtīt  elektroniski : mazzalve@neretasnovads.lv, vai pa pastuvai iesniegt personīgi Mazzalves pagasta pārvaldē  līdz 2019. gada 12.oktobrim – Liepu ielā 2, Ērberģē, Mazzalves pagastā , Neretas novadā, LV-5133.

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other