Neretas pašvaldība apmeklē festivālu Polockā

Neretas novada pašvaldība ir iesaistījusies Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020.gadam, realizējot projektu ENI-LLB-1-108 “Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus”/ “Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures mantojuma saglabāšanas, pieejamības un attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā”.

Projektā iesaistīti Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma departaments, Viļņas rajona pašvaldības administrācija, Neretas novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Rokišķu Reģionālais muzejs. Projektā plānotās aktivitātes:  kultūras infrastruktūras objektu uzlabošana, interaktīvu ekspozīciju un kartes izstrāde, pastāvīgu norādes zīmju un pārvietojamo informatīvo plākšņu izvietošana, pārrobežu aktivitāšu organizēšana –internacionāli festivāli, meistarklases, plenēri, semināri, starpnozaru sadarbības pasākums “pressure cooker” amatniekiem, dizaineriem un biznesa ekspertiem, dažādu paaudžu saietu organizēšana tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, starppaaudžu komunikācijai, tūrisma un kultūras nozares profesionāļu apmācības, partneru specifiska atpazīstamības un reklāmas simbola/ materiāla izstrāde, mārketinga pasākumi–dalība tūrisma izstādēs, žurnālistu vizītes, kopīgu tūrisma brošūru izstrāde, publicitāte presē, radio, TV un sociālajos tīklos. Neretas novadā tiks uzlaboti kultūras infrastruktūras objekti: atjaunos brīvdabas estrādi Ērberģē (skatuve, skatītāju vietas, elektrība u.c.) un renovēs kultūras namu Neretā, kur tiks izveidota vietējiem iedzīvotājiem pieejama aušanas studija ar 3D ekspozīciju “Iemācies aušanas mākslu!”

30.augustā Neretas novada pašvaldības delegācija 20 cilvēku sastāvā devās uz Baltkrieviju, kur Polockā tika organizēts viens no 3 plānotajiem pārrobežu festivāliem “On the way from Greeks to Vikings”/“Ceļā no vikingiem līdz grieķiem”. Vēlāk līdzīgi festivāli tiks organizēti visās citās dalībvalstīs –  Latvijā – folkloras mūzikas instrumentu festivāls, Lietuvā – cikliski pasākumi veltīti Ziemassvētku tradīcijām un Augštaitijai.

Festivāla “Ceļā no vikingiem līdz grieķiem” laikā, prezentējot Neretas novadu, uzstājās Neretas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Kadence”. Kopā ar Jēkabpils, Viļņas un Rokišķu delegācijām no Lietuvas neretiešiem bija iespēja izbaudīt seno vikingu laiku atmosfēru – baudīt tā laika ēdienus, vērot, kā tos gatavo, noklausīties lasījumus par tā laika ēšanas paradumiem Baltkrievijas teritorijā, redzēt senos apģērbus, vērot vikingu cīņas gan dueļos, gan improvizētos kaujas laukos, gan uz ūdens. Interesanti bija redzēt leļļu teātra izrādes tādā izpildījumā, kā tas notika pirms vairākiem simtiem gadu. Norisinājās arī dažādas meistardarbnīcas, kuru laikā varēja pagatavot rotaslietas, rotaļlietas, dažādus darbarīkus un citas lietas. Bija iespēja arī izspēlēt senos laikos bērnu iecienītas spēles.

Kopumā trīs festivāla dienas Polockā pagāja, iepazīstot baltkrievu kultūru, dzīvesveidu un bija iespaidiem bagātas.

Projekta kopējais finansējums ir 1 031 590,97 EUR, t.sk. 90%  Eiropas Savienības finansējums – 928 431,87 EUR. Neretas novada daļa projektā ir 165 241,27 EUR, t.sk. 90% Eiropas Savienības atbalsts – 148 717,14 EUR, 5% pašvaldības finansējums – 8 262,06 EUR, 5% valsts finansējums – 8 262,06 EUR.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Neretas novada pašvaldība un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Daiga Meldere

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other