Sēlijas mazpulku nometne “Piedzīvojums ”Baltās grāmatas” takās”

Nometni organizēja 116. Neretas mazpulks  ar biedrības “Latvijas Mazpulki” atbalstu. Tā notika 2018. gada 14. – 16. augustā Rites tautskolā. Nometnē piedalījās 116. Neretas, 50. Sunākstes un Daudzeses 439.mazpulka dalībnieki, kopā 23 mazpulcēni un vadītāji. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, kā arī saņemts atbalsts no projekta “Latvijas Mazpulki par Latvijas mežiem”, Jaunjelgavas novada domes, Neretas novada pašvaldības un mazpulcēnu vecākiem.

Triju  dienu nometnes aktivitāšu programma pārdomāti saplānota, saspringta un interesanta – mainījās aktivitāšu saturs, notika ekskursijas Neretā pa Jāņa Jaunsudrabiņa “Baltās grāmatas” takām, Viesītes novada Rites un Saukas pagastos. Mazpulcēni apmeklēja rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju “Riekstiņi”, kur apskatīja ekspozīciju, izstaigāja “Baltās grāmatas” takas, piedalījās nelielā malkas sagatavošanas talkā muzejam. Diena noslēdzās ar talantu vakara programmu.

Nākamās dienas rīta cēlienā mazpulcēni apmeklēja z/s “Vilciņi” Saukas pagastā, kura specializējas putnu audzēšanā un iesaistījusies lauku tūrisma aktivitātēs. Tur saimniece Sabīne Zupa iepazīstināja ar dažādām vistu, zosu un putnu šķirnēm, to dzīvi no tikko iepriekšējā dienā šķīlušās pīlēna līdz pieaugušam putnam. Ekskursijas noslēguma daļā – radošā darbnīca, kur katrs mazpulcēns saņēma koka sagatavi – vistiņu. To katrs varēja izkrāsot pēc savas gaumes un paņemt piemiņai no saimniecības.

Tālāk braucām uz Ormaņkalnu Rites pagastā, lai uzkāptu skatu tornī un vērotu Sēlijas ainavu. Te mazpulcēnus gaidīja bijušās Neretas mazpulka dalībnieces, tagad mazpulku drauga Elīnas Seņkovas sagatavotās aktivitātes un atjautības uzdevumi. No Ormaņkalna nometnes dalībniekus maršruts veda uz Kņāvu pilskalnu Rites pagastā, 116. neretas mazpulka vadītājas stāstījums par šo un Sēlijas pilskalniem vēsturē. Pēc tam mazpulcēni devās “ieņemt” pilskalnu, vērot Sēlijas ainavu, kura no tā virsotnes paveras vēl plašāka, iespaidīgāka nekā Ormaņkalnā. Mājupceļā autobuss piestāja pie Rites pagasta pārvaldes, kur parkā ierīkota gara sajūtu jeb baskāju taka. Mazpulcēni taku izstaigāja vairākas reizes pirms devāmies atpakaļ uz nometni, kur jaunieši atkal piedalījās nelielā talkā – lasīja tautskolas ābeļdārzā kritušos ābolus, lai saimnieki tos aizvestu meža zvēru cienastam.

Vakarā plānotā nometnes ugunskura pasākumu izjauca lietus. Tādēļ ugunskuru nomainījām uz pasākumu telpā – skatījāmies kopīgi filmu un apspriedām to. Vakara aplī nonācām pie kopīga secinājuma – ir labi kopā laukos, tādēļ turpmāk jārīko garākas nometnes, lai var paspēt labāk iepazīties, vairāk iegūt jaunu zināšanu un prasmju.

Trešā nometnes diena sākās ar sportiskām aktivitātēm – mazpulcēni spēlēja tautas bumbu, veica jautrās sportiskās stafetes. Tām sekoja nometnes ugunskurs ar īpašu karsto maizīšu cepšanu, sarunām. Pēc pusdienām vēl divas radošās nodarbības – draudzības medaļu dāvināšana nometnē iegūtajam draugam un kopīgs atmiņu ceļojums ar Sēlijas mazpulku nometnes kuģi cauri aizvadītajām dienām. Rezultātā katrs mazpulcēns pats izgatavoja no papīra savu “nometnes krekliņu”, uz kura varēja sarakstīt adreses un telefonu numurus, lai iegūtos draugus nepazaudētu.

Pēc nodarbībām mazpulcēni un viņu vecāki, mājas saimnieki, nometnes darbinieki pulcējās noslēguma pasākumā, kurš bija īpašs ar grāmatas “Sēlijas novada tautasdziesmu izlase” atvēršanu. Tautasdziesmas izlasei izvēlējās un ilustrēja 116. Neretas, 50. Sunākstes, 286.Bārbeles un Daudzeses 439.mazpulka mazpulcēni. Šis bija mazpulku mājas darbs ceļazīmei uz nometni, kurš tika veikts un rezultāts realizēts grāmatas veidolā, lai saglabātu un popularizētu mūsu tautas garīgo mantojumu, izzinātu savas dzimtās vietas vēsturi, saglabātu informāciju par sava novada iepriekšējo paaudžu izcilākajiem novadniekiem.

Pirms ceļa mazpulcēni baudīja desertu ar saldējumu un augļiem. Lai piepildītas vasaras brīvlaika atlikušās nedēļas! Tiksimies mazpulku projektu rudens forumos!

116. Neretas mazpulka un Sēlijas mazpulku nometnes vadītāja

Lidija Ozoliņa

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other