Dzejas diena Mazzalvē

Rudenīgajā 20.septembra vakarā,  dzejas dienu ietvaros,  Mazzalves pagasta pārvaldes zālē norisinājās tematisks atpūtas vakars “Sēd uz lievenīša laime”!

Šajā vakarā pasākuma apmeklētājiem tikai dota iespēja pārdomāt, kas tad mums katram ir laime! Vai tā ir nopirkta lieta, vai sajūta ko mēs nesam sevī….

Laime tika izdzīvota gan dzejā, dziesmās, dejās un pasakā!  Kā arī ar muzikāliem priekšnesumiem un aktīvu izkustēšanos mūs priecēja Skuju ģimene no Kokneses.

Un tomēr, tā laime slēpjas mūsos pašos! Mūsu domās, darbos, sajūtās un līdzcilvēkos.

Ne velti, Buda reiz teicis par laimi šos vārdus : No vienas sveces var aizdegt tūkstoti sveču, un pirmās sveces mūžs no tā nekļūst īsāks. Laime nekad nekļūst mazāka, ja ar to dalās…

Sakām sirsnīgu paldies radošajiem pašdarbniekiem: deju kopai “Mozaīka”, Gunai Baltacei, Sandrim Gabužam, Daigai Pabērzai, Silvijai Lisovskai, Žannai Miezītei, Silvijai Zariņai, Benitai Ziemele, Anitai Vectirānei, Aijai Dārziņai.

Kā arī paldies visiem pasākuma apmeklētājiem, kas atrada laiku jauki pavadīt vakaru draugu pulkā!

Bibliotēkas vadītāja Elita Ziemele

Kultūras darba organizatore Mazzalves pagastā Solveiga Koklevska

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other