Aicinām novada jauniešus piedalīties konkursā “Jaunieši veido savu vidi 2018”

Neretas novada pašvaldība organizē konkursu “Jaunieši veido savu vidi 2018”. Tā mērķis ir veicināt jauniešu atbildību par savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, uzņēmējiem un pašvaldību. Konkursa projektu var īstenot  jaunieši no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot) Mazzalves, Zalves, Pilskalnes un Neretas pagastos. Konkursa projekta piemēri: bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, daudzdzīvokļu  ēkas  apzaļumošana  vai  apkārtnes  labiekārtošana, koplietošanas telpu remonts, ceļu, taciņu uzlabošana, sporta laukumu izveide, dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide, dažādu pasākumu, nometņu organizēšanu, peldvietu labiekārtošana u.c.

Konkursa realizācijai pieejamais finansējums projekta ietvaros ir EUR 1000, ko piešķir no Neretas novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Vienam konkursa projektam piešķir ne vairāk kā EUR 250,00. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt finansējumu projektam daļējā apjomā. Konkursa dalībnieki  var  piedalīties  ar  savu līdzfinansējumu, kā arī piesaistīt finansējumu no citiem finansējuma avotiem.

Projektu  pieteikumu  izvērtēšanu veic ar Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija  piecu locekļu sastāvā.

Komisija, izskatot projekta pieteikumus, vērtēs:

  • projekta idejas oriģinalitāti;
  • realizētā projekta pieejamību sabiedrībai;
  • projekta ieguldījumu vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā;
  • projekta  dalībnieku  līdzfinansējuma nodrošinājumu projekta realizācijā.

Komisija par pieņemto lēmumu līdz 2018.gada 15.maijam rakstiski informē konkursa dalībniekus un konkursa rezultātus publicē Neretas novada domes izdevumā  „Neretas Novada Vēstis”  un  mājaslapā www.neretasnovads.lv.

Projekta  īstenošanas  laiks no 2018.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.augustam, savukārt konkursa  pieteikumu jāsūta uz Neretas novada pašvaldību: Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118, ar norādi „Projektu konkurss ”Jaunieši veido savu vidi 2018”  līdz 2018.gada 2.maijam (saņemšanas datums, pasta zīmogs) vai iesniedzot personīgi līdz 2018.gada 2.maija plkst.17.00.

Konkursa nolikumu un projekta pieteikuma anketu skatīt pielikumā

Daiga Meldere

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other