Latvijas 101.gadadienai veltīts svinīgais pasākums

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadienu, 16.novembrī Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas zālē notika svinīgs pasākums, kurā ar pašvaldības Goda rakstiem tika apbalvoti novada čaklākie, godprātīgākie un rosīgākie darba veicēji.

Šogad pašvaldības uzslavas un Goda rakstus saņēma vienas iestādes kolektīvs un 15 novada ļaudis, kurus apbalvošanai izvirzīja pašvaldības iestādes un novada pārvaldes.

Goda rakstu saņēma Sergejs Jeremejevs par ieguldījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Sergeju kolēģi raksturo kā priekšzīmīgu un apzinīgu darbinieku. Sergejs ikdienā strādā uzņēmumā “Latvijas autoceļu uzturētājs”, taču viņš rūpējas ne tikai par ceļu uzturēšanu labā kvalitātē, bet bieži nodrošina kārtību arī sabiedriskajos pasākumos.

Modris Osītis saņēma apbalvojumu par apzinīgu un godprātīgu darbu Neretas NMPD punktā. Regulāri papildinot zināšanas un praktiskās darba iemaņas, Modris ir kļuvis par augstas profesionalitātes NMP darbinieku, kurš turklāt ir izpalīdzīgs un atsaucīgs darba kolektīva biedrs.

Aivars Pabrūklis –  par apzinīgu un godprātīgu darbu Neretas pagasta pārvaldes komunālajā nodaļā. Aivars savā darbā allaž ir disciplinēts un ar lietišķu pieeju veicamajiem darbiem.

Vita Zeltiņa – par ilggadīgu radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu Mazzalves pamatskolā un personisko ieguldījumu skolas attīstībā. Skolas kolēģi viņu raksturo kā radošu personību, kuras audzēkņi gūst augstu novērtējumu starpnovadu olimpiādēs. Turklāt skolotāji viņai uzticējuši arodbiedrību līderes pienākumus.

Dmitrijs Grigorskis – par ilggadīgu un apzinīgu darbu Pilskalnes pagasta pārvaldē. –Pilskalnes kolēģi viņu uzteic kā cilvēku, uz kuru vienmēr var paļauties, viņš prot un izdara jebkuru uzticēto darbu. Dmitrijs esot cilvēks ar zelta rokām.

Zinaīda Daugello no pašvaldības saņēma apbalvojumu par pašaizliedzīgu un ilggadīgu darbu lauksaimniecībā. Zinaīda visu darba mūžu pavadījusi lopkopībā, strādājot par galveno zootehniķi padomju saimniecībā “Nereta”.

Vita Radzeviča – par ilggadīgu un apzinīgu darbu Neretas pirmsskolas izglītības iestādē “Ziediņš”. Vita bērnudārzā strādā vairāk nekā 16 gadu. Viņa ir čakla un sirdsmīļa auklīte, kas samīļos katru auklējamo bērnu.

Dzidra Ivanova – par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā. Dzidra pēc darba gaitu beigšanas aktīvi iesaistījusies Mazzalves pagasta sabiedriskajā dzīvē, ir Mazzalves pensionāru padomes priekšsēdētāja.

Žanna Miezīte – par uzņēmību un iniciatīvu pašvaldības darbā, aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē, radošu un augstu profesionālo ieguldījumu novada, Mazzalves pagasta, biedrības “Ērberģietes” un Mazzalves pamatskolas vārda popularizēšanā. Žanna allaž ir bijusi kultūras un izglītības dzīves virzītāja ne tikai pagastā, bet arī novadā.

Dita Pavloviča – par augstu pedagoģisko meistarību, ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Kolēģi viņu raksturo kā radošu un talantīgu skolotāju, kas lielu vērību velta individuālajam darbam ar skolēniem, prasmīgi attīstot skolēnu radošās spējas. Skolēnu skatījumā Dita ir labsirdīga, vienmēr gatava palīdzēt, aizrautīga un vienmēr pret visiem izturas vienlīdz labi.

Ludmila Kolpakova – par godprātīgu mācību un audzināšanas darbu Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā. Skolotāja kolektīvā ir autoritāte, ko ieguvusi ar godprātīgu darbu un personisko piemēru. Ilgus gadus ir skolas vietējās pašpalīdzības organizācijas “Mūsmājas” vadītāja. Skolēni viņu raksturo kā mātišķu, inteliģentu, smaidīgu, saprotošu skolotāju ar labu humora izjūtu.

Ainārs Dābols – par pašaizliedzīgu un neatlaidīgu darbu savā zemnieku saimniecībā. Ainārs ir atsaucīgs un izpalīdzīgs, ja pagastā nepieciešama kāda palīdzība. Ikdienā viņš ir zemnieku saimniecības “Daugavieši” vadītājs.

Neretas sociālās aprūpes centra aprūpētāju kolektīvs – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu Neretas sociālās aprūpes centrā. Neretas SAC šogad svin savas izveidošanas desmitgadi. Aprūpētāju kolektīvs ir iejūtīgs un atbildīgs darbā ar klientiem, kā arī pašā kolektīvā valda saliedētība un savstarpēja izpalīdzība.

Janīna Kanopa – par mūža ieguldījumu veselības veicināšanā Neretas novada iedzīvotājiem. Pēc 3.medicīnas skolas beigšanas 1970.gada 1.augustā Janīna valsts sadalē tika nosūtīta strādāt uz Pilskalnes pagasta bērnudārzu. Nu jau 49 gadus Neretas un Pilskalnes pagastu iedzīvotāji viņu sauc par savu māsiņu.

Solvita Bukša – par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Neretas novada pašvaldībā. Solvita pašvaldībā ir projektu grāmatvede, kuras darba galds allaž nokrauts ar daudzajām novadā realizējamo projektu mapēm. Solvita ir atsaucīga, kompetenta un precīza.

Ināra Dadzīte – par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Zalves pagastā un pagasta pārvaldē. Ināra jau desmito gadu Zalves pagasta pārvaldē veic kasiera pienākumus, un kolēģi lepojas ar viņas korekto un precīzi veikto darbu.

Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, uzrunājot apbalvojamos, novada iedzīvotājus un viesus un sveicot valsts 101. gadadienā, izcēla divas vēstures krustceles, kas ir bijušas būtiskas Latvijas valsts pastāvēšanai un tās stingro pamatu likšanai, – tas ir  Pirmais tautas atmodas laikmets un Latvijas Brīvības cīņas:” Latviešu ceļš uz savu neatkarību sākās jau Pirmās tautas atmodas laikā, kad pēc agrārās reformas latvieši kļuva turīgāki, pastiprinājās brīvības tieksmes un, protams,  auga izglītības līmenis. Radās tautas modinātāji, mūsu nacionālie ideologi, jaunlatvieši – Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons, Atis Kronvalds, Juris Alunāns un citi, kas modināja latviešos nacionālo apziņu. Tie bija svarīgi priekšnoteikumi, lai 1918.gada 18.novembrī tiktu dibināta mūsu valsts.  Mūsu toreizējie tālredzīgie politiķi izmantoja šo unikālo iespēju, kad pasaules lielvaras bija vājas, mūsu nacionālās intereses bija svarīgākas, un tās tika īstenotas. Savukārt otrais posms – Latvijas Brīvības cīņas. Tas bija intriģējošs, sarežģīts, satraukumu pilns sāpju, ciešanu un arī sajūsmas laiks, jo mūsu karavīri pirmo reizi zem nacionālā karoga nosargāja mūsu valsts neatkarību. Viņi cīnījās šī laikmeta traģēdijas, varonības un slavas zīmē. Brīvības cīņu nozīmi mēs nedrīkstam nenovērtēt arī mūsdienās. Ir ļoti svarīgi, ja mēs paskatāmies ar kādām grūtībām mazās pasaules tautas cīnās par savu neatkarību mūsdienās. Un mums to vēl vieglāk saprast, ja mēs zinām, ka mums pierobežā ir agresīvs kaimiņš.” Domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka pēdējo 30 gadu laikā ir ļoti daudz izdarīts, lai valsts attīstītos: ”Es esmu pārliecināts, ka pamati, uz kā stāv mūsu valsts šobrīd, ir tik stabili, ka laba nākotne mums ir garantēta. Gribu teikt vislielāko paldies visiem novada iedzīvotājiem par ieguldīto darbu novada attīstībā, par to, ko jūs esat darījuši. Mēs esam lepni par jums visiem!” . A.Kviesis savā uzrunā skāra arī šobrīd aktuālo administratīvi teritoriālās reformas jautājumu, kur ministrija mūs ir iezīmējusi vienā novadā ar Aizkraukli, citās pašvaldībās ir izteikti arī priekšlikumi par Sēlijas novada izveidi, taču, kā uzsvēra domes vadītājs, neatkarīgi no kartes zīmējuma “iedzīvotāji būs tie, kuru radošais, darbīgais gars būs tas, kas uzturēs dzīvu šo vietu pēc reformas.”

Pēc apbalvošanas klātesošos priecēja Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku štāba orķestra estrādes ansamblis.

Daiga Meldere

print
Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other