Pilskalnē valsts svētkos godina čaklākos darba darītājus un stiprās ģimenes

Par godu Latvijas valsts 101. dzimšanas dienai, tradicionāli Pilskalnes pagastā tika sveikti čaklākie darba darītāji un godināti tie pāri, kas laulībās nodzīvojuši vairākus desmitus gadus. Ar svētku uzrunu pasākumu atklāja Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Aina Vadzīte. Atzinīgus un uzmundrinošus vārdus visiem pagasta iedzīvotājiem veltīja Neretas novada pašvaldības izglītības, sporta, kultūras, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Žanna Miezīte.

Paldies tika teikts Neretas novada desmitgades segu darinātājām Danutei Avenai, Ņinai Ivanovai, Zigrīdai Jurovskai, Sindijai Andersonei, Ļubai Markovičai un Inetai Klimovičai.

Pasākumā tika izceltas arī tās ģimenes, kas ikdienā stiprina ģimeniskās vērtībās. Katrai tika piedēvētā arī nominācija. Šogad Pilskalnes pagasta dižģimene bija Ramutes un Alekseja Romanovu ģimene. Darbīgākā ģimene – Zigrīdas Rācenes un Gunāra Vucāna ģimene. Sportiskākā ģimene – Ļubas Markovičas un Māra Vanaga ģimene. Aktīvākās ģimenes statusu šogad ieguva Lanas Lokesas ģimene.

Ar Pilskalnes pagasta atzinības rakstiem tika sveikti tie iedzīvotāji, kas ikdienā ar savu darbu veicina pagasta attīstību. Tie bija – Evita Mazjāne, Biruta Grīslīte, Nadežda Osīte, Vija Bullīte, Dainis Grieķeris, Jolanta Albrehta, Zigrīda Brīvule, Edgars Žagariņš, Ingrīda Mihailova, Monika Pavloviča un Marija Šalna.

Īpaši sveikti un sumināti tika arī goda pāri, kas laulībā nodzīvojuši vairākus desmitus gadu. 25 gadu kāzu jubileju šogad svinēja Dace un Jānis Krastiņi, 30 gadu kāzu jubileju atzīmēja Ineta un Edmunds Klimoviči, Irina un Mihails Miļkēviči, 35 gadu kāzu jubileja – Regīna un Arvīds Kvieši, Žanete un Pēteris Babrovi, 40 gadu kāzu jubileju svinēja Vija un Agris Joeļi, Biruta un Imants Grīslīši, 41 gadu kāzu jubileja bija Irmai un Valdim Tomsoniem, 45 gadu kāzu jubileja – Mārai un Andrim Vitkovskiem un 55 gadu kāzu jubileja šogad bija Klaudijai un Pēterim Vasiļjeviem.

Katrs pāris saņēma apliecību, īpašas krūzītes ar uzrakstu un ziedus. Neizpalika arī uzdevumi, ko katram pārim bija jāpaveic, lai pārbaudītu viņu saliedētību, joprojām noturīgo mīlestību un saskaņu.

Par muzikālo noskaņu ar daudzveidīgām latviešu dziesmām gādāja Arnis Čakstiņš. Pēc svinīgā pasākumā ikviens bija aicināts uz svētku balli, kur muzicēja Romāns no Rēzeknes.

 

Agnese Putniņa

print

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other