Tikšanās ar izglītības ministri

Izglītības ministrija organizē tikšanās ar visu pašvaldību pārstāvjiem, lai apspriestu skolu tīkla sakārtošanas iespējas Latvijas novados. 5.decembrī Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Neretas izglītības, kultūras, sporta, tūrisma un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Žanna Miezīte, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska un direktora vietniece izglītības jomā Viktorija Trukša un Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis tika aicināti uz Izglītības un zinātnes ministriju, lai tiktos ar izglītības ministri Ilgu Šuplinsku un ministrijas pārstāvjiem.

Saruna risinājās lietišķi. Tika apspriesta Neretas novada skolu tīkla sakārtošanas gaita. Neretas pārstāvji akcentēja, ka pēdējo 10 gadu laikā slēgtas jau 3 skolas. Novadā ir tikai 1 vidusskola un 1 pamatskola, kuras atrodas 25 km attālumā no citām skolām. Ir nodrošināta skolēnu atvešana uz skolu, bet ceļš uz skolu ir pietiekami garš. Uz ministres jautājumu par pedagogu kvalifikāciju novada pārstāvji uzsvēra, ka skolas ir nodrošinātas ar augsti kvalificētiem pedagoģiskajiem kadriem un atbalsta personālu. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas izstrādātais vidusskolēniem piedāvājamais apgūstamo mācību priekšmetu grozs tika atzīts kā ļoti pārdomāts un kvalitatīvs.

Kopumā tikšanās ar izglītības ministri un ministrijas pārstāvjiem deva pārliecību, ka savā novadā esam nodrošinājuši kvalitatīvu izglītību moderni sakārtotā mācību vidē.

Žanna Miezīte

print

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other