Uzsākta būvniecība projektā

2019. gada 15. novembris

2019. gada 1. novembrī noslēgts līgums ar SIA “2A Būve” par  būvniecības darbu uzsākšanu projekta  “Multifunkcionālā centra izveide”,  nr. 9.3.1.1/18/I/012.

Projekta rezultātā   tiks  izveidota grupu māja/dzīvoklis ar septiņām atsevišķām istabām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā. Un dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.

Uzsākts projekts

2019. gada 20. septembris

2019. gada 13. septembrī Neretas novada pašvaldība noslēdz līgumu  ar Centrālo finanšu  un līgumu aģentūru par projekta  “Multifunkcionālā centra izveide”,  Nr. 9.3.1.1/18/I/012 realizāciju.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā.

Tiks izveidota grupu māja/dzīvoklis ar septiņām atsevišķām istabām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā. Un dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.

Projekts “Multifunkcionāla centra izveide” Nr. 9.3.1.1./18/I/012

 

2019. gada 19. septembrī

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā.

Tiks izveidota grupu māja/dzīvoklis ar septiņām atsevišķām istabām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras no valsts finansētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā. Un dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs. 

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other