Neretas novada domes sēde Nr.11

 

Neretas novada Neretas pagastā                                                           2020. gada 25.jūnijs plkst.15.00   

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
 2. Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi  6/2020 „Par grozījumiem Neretas novada pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr. 1/2020 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”
 3. Par telpu nomas maksas atlaidi ģimenes ārsta praksei
 4. Par Neretas novada pašvaldības īpašuma „Dēliņi ” atkārtotas cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu
 5. Par izmaiņām Neretas novada Medību koordinācijas komisijas sastāvā
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
  • Par M. Ķ. nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
  • Par A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parāda izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
 7. Par pabalstu piešķiršanu

 

Neretas novada doms priekšsēdētājs                             Arvīds Kviesis

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE NR.9

Neretas novada Neretas pagastā                             2020 gada 28.maijs  plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktora iecelšanu amatā
 2. Par domes deputātes Agneses Putniņas pilnvaru nolikšanu uz laiku
 3. Par Agneses Putniņas izslēgšanu no Neretas novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāva
 4. Par Signes Krievānes deputāta pilnvaru uzsākšanu
 5. Par Neretas novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 6. Par pabalstu piešķiršanu
 7. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu O.T.
 8. Par deklarētās dzīvesvietas  ziņu anulēšanu S.S.
 9. Par nekustamā īpašuma “Zariņi”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Mazdīči” Mazzalves pagastā, Neretas novadā sadalīšanu
 1. Par nekustamā īpašuma “Pēteri” Pilskalnes pagasts, Neretas novads, atsavināšanu par nosacīto cenu
 2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā R.J.
 • Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Neretas pagastā S.A.

13.Par Neretas pagasta apkures faktiskajām izmaksām 2019./2020.g. apkures sezonā un avansa maksājumu vasarā

14.Par līdzfinansējumu projekta “Lielzalves muižas kungu mājas jumta glābšanas darbu projekta izstrāde” īstenošana

15.Par nekustamā īpašuma „Ozoli”, Zalves pagasts, Neretas novads, sadalīšanu

16.Par finansējuma novirzīšanu Grantu konkursam

Neretas novada domes priekšsēdētāja vietnieks                               Aivars Miezītis

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.2

Neretas novada Pilskalnes pagastā

2020. gada 27. februāris plkst. 15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.1

 Neretas novada Neretas pagastā 2020 gada 23. janvāris plkst. 15.00  

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.13

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 24. oktobris plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Nr.12

Neretas novada Neretas pagastā                        2019. gada 26. septembris plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 29. augusts plkst.15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE

Nr.9

Neretas novada Neretas pagastā                             2019 gada 25. jūlijs plkst.15.00

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.8

Neretas novada Zalves pagastā, Sproģu saieta namā                               2019 gada 27. jūnijs plkst.15.00

 

 

DARBA KĀRTĪBA:

NERETAS NOVADA DOMES SĒDE Nr.6

Neretas novada Pilskalnes pagastā

 2019. gada 23. maijā plkst. 15.00

 

DARBA KĀRTĪBA:

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other