Iedzīvotāji

Neretas novada pašvaldībā ir raksturīgs neliels iedzīvotāju skaits. Tikai divos pagastos iedzīvotāju skaits pārsniedz 1000 cilvēkus – Neretas un Mazzalves pagastos. Kopā Neretas novadā iedzīvotāju skaits uz 2016. gada 1. janvāri ir 3894.

Neretas pagastā – 1669

Mazzalves pagastā – 1137

Pilskalnes pagastā – 426

Zalves pagastā – 662

Iedzīvotāju blīvums – 6,2 iedzīvotāji uz vienu km2.

Salīdzinot ar 2014. gadu migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 85 iedzīvotājiem.

Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Iedzīvotāju skaita samazināšanos ietekmē gan dabiskā, gan mehāniskā iedzīvotāju kustība. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās arī dzimušo bērnu skaits. Izbrauc galvenokārt jauni cilvēki, bet laukos paliek dzīvot pensionāri.

Uz 01.01.2016. vīriešu novadā ir vairāk nekā sieviešu, raksturojums procentuāli: 50,3% vīriešu (1957) un 49,7% sieviešu (1937).

Iedzīvotāju vecuma struktūra Neretas novadā

Vīrieši

Sievietes

Līdz darbspējas vecumam

2014./2015.g.

Darbspējas vecumā

2014./2015.g.

Pēc darbspējas vecuma

2014./2015.g.

Līdz darbspējas vecumam

2014./2015.g.

Darbspējas vecumā

2014./2015.g.

Pēc darbspējas vecuma

2014./2015.g

222/209

1474/1428

312/320

203/200

1224/1204

540/533

Bērnu vecuma un dzimuma struktūra Neretas novadā

Zēni

Meitenes

0 – 6 gadu vecumam

2014./2015.g.

7-18 gadu vecumam

2014./2015.g.

0-6 gadu vecumam

2014./2015.g.

7-18 gadu vecumam

2014./2015.g.

102/98

194/174

99/96

153/154

Neretas novadā uz 01.01.2016. pēc PMLP datiem ir: 3564 Latvijas pilsoņi, 302 – Latvijas nepilsoņi, 28 – pārējie pilsoņi.

Neretas novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs

latvieši lietuvieši baltkrievi krievi poļi pārējie
2014.g. 2015.g. 2014.g. 2015.g. 2014.g. 2015.g. 2014.g. 2015.g. 2014.g. 2015.g. 2014.g. 2015.g.
3023 2967 394 379 61 60 388 376 45 45 64 67

Dzimstības un mirstības rādītāji Neretas novadā

Neretas novada dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā reģistrēti 23 jaundzimušie – 12 meitenes un 11 zēni  – par trīs bērniem mazāk  nekā 2014. gadā.

2015.gadā Neretas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 45 miršanas fakti – 21 sieviete, t.sk. vecumā līdz 50 gadiem – 0, vecumā no 50-70 gadiem – 3, pēc 70 gadu vecuma – 18, vīrieši – 24, t.sk. vecumā līdz 50 gadiem – 2, vecumā no 50-70 gadiem – 12, pēc 70 gadu vecuma – 10.

Neretas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts vairāk jaundzimušo meiteņu nekā zēnu, reģistrēts vairāk mirušo vīriešu nekā sieviešu.

2015. gadā reģistrētas 8 laulības. Pieciem pāriem tā bija pirmā laulība, diviem pāriem – otrā un vienam pārim- līgavainim pirmā un līgavai otrā laulība. Jaunlaulāto vecums no 16-64 gadiem.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other