Projekti

Projekta logoProjekts
“Promoting preservation, availability and development of intangible culture and local history heritage improving sustainable culture tourism competitiveness in Latvia, Lithuania and Belarus” “/ENI-LLB-1-108
Kompetenču pieeja mācību saturā Nr. 8.3.1.1/16/I/002
Latvijas skolas soma
Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Nr. 8.3.5.0/16/I/001
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Nr.8.3.4.0/16/I/001
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Nr.8.3.2.2./16/I/001
PROTI un DARI! Nr. 8.3.3.0./15/1/001
Dzīvo vesels Neretas novadā nr. Nr.9.2.4.2/16I/034
Atver sirdi Zemgalei Nr. 9.2.2.1/15/I/001
Skolas ielas pārbuve Neretas novadā Nr. 17-04-A00702-000119
Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas / Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities /Regenerate Deprived Communities in the Regions Nr. LLI – 136
Energoefektivitātes projekti
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās izgāztuvju rekultivācijas projekti
Lauku atbalsta dienesta finansētie projekti
Neretas novada pašvaldības izsludinātie projektu konkursi

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other