Nolikumi

NolikumsPielikuma fails
Neretas novada pašvaldības Neretas novada novadpētniecības muzeja nolikumsSkatīt
Neretas novada bāriņtiesas ētikas kodekssSkatīt
Tirgus izpētes un elektronisko iepirkumu veikšanas kārtība Neretas novada pašvaldībāSkatīt
Mazzalves pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Neretas pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Pilskalnes pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Zalves pagasta pārvaldes nolikumsSkatīt
Kārtība, kādā Neretas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem"Skatīt
Centrālās bibliotēkas nolikumsSkatīt
Sociālās aprūpes centra nolikumsSkatīt
Sociālās un veselības aprūpes komitejas nolikumsSkatīt
Sociālā dienesta nolikumsSkatīt
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumsSkatīt
Finanšu un attīstības komitejas nolikumsSkatīt
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikumsSkatīt
Starpinstitucionālās komisijas darbam ar ģimenēm nolikumsSkatīt
Dzimtsarakstu nodaļas nolikumsSkatīt
Iepirkumu komisijas nolikumsSkatīt
Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi” nolikumsSkatīt
Vispārējās nodaļas reglamentsSkatīt
Kārtība kādā piešķir Lielo pūci izglītojamajiem un Zelta pildspalvu pedagogiem Neretas novadāSkatīt
Administratīvās komisijas nolikumsSkatīt
Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas nolikumsSkatīt
Par finansiāla atbalsta sniegšanu Neretas novada sportistiem nolikumsSkatīt
Neretas novada Medību koordinācijas komisijas nolikumsSkatīt
Neretas novada pašvaldības nolikumsSkatīt
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumsSkatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other