Fotogrāfu dienas Sēļzemē

Pavasara plaukumā, 2019.gada 1.- 3.maijā, Pilskalnes pagasta Gricgales krogā jeb Lucijas Ķuzānes dzimtajās mājās “Medņos” notika pēc biedrības “Upmales mantinieki” iniciatīvas un sadarbībā ar Neretas novada novadpētniecības muzeju rīkotais fotogrāfu plenērs “Fotodienas Sēļzemē”. Kāpēc tieši Gricgalē? Šogad 7.janvārī pasaulē atzīmēja fotogrāfijas rašanās 180.gadadienu – Pasaules fotogrāfijas dienu. Latvijā šajā pasākumā Gricgale bija otrajā vietā aiz M. Buclera muzeja Lonē, kur pieminēja šo vēsturisko faktu. Uz pasākumu līdz ar biedrību fotogrāfus aicināja Lucija Ķuzāne un viņas dzimta, jo tika godināts fotogrāfs Kristaps Mednis – rakstnieces tēvs.

Irma Tomsone atklāj Sēlijas saimnieču un amatnieku meistardarbnīcas Neretas novadā

“Ērberģiešu” projekts “Sēlijas saimnieču un amatnieku meistardarbnīcas Neretas novadā” ieguva finansējumu Latvijas valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2019 projektu konkursā. Projekts tiks realizēts līdz šī gada decembrim, katru mēnesi viesojoties pie kāda Neretas novada amatnieka vai saimnieces un baudot viņu meistarklases, mācoties no viņiem. Pirmā bija ieplānota Sēlijas kulinārijas meistarklase pie Irmas Tomsones Pilkalnē.

Zemgalieši Ziemeļlietuvā meklē labās prakses vēsturisko parku apsaimniekošanā

Zemgales piļu un muižu seno parku apsaimniekotāji, pašvaldību attīstības plānošanas un tūrisma speciālisti no Bauskas, Elejas, Mazzalves, Jelgavas, Jēkabpils, Kokneses, Krustpils, Rundāles, Vecauces un Vilces ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-313 “Aizraujošs ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”( 4Seasons Parks) atbalstu piedalījās mācību vizītē Ziemeļlietuvā.

Piļu un muižu asociācija viesojas Neretas novada muižās

8.maijā Neretas novadā viesojās Piļu un muižu asociācijas pārstāvji, lai iepazītu mūsu novada pierobežas muižas.

Viesus laipni uzņēma barons fon Hāns, Zilā dāma, Marī un muižas raganiņa Ērberģes muižā, izrādot Leģendu takas, iepazīstinot ar muižas tradīcijām. Te viesi mielojās ar raganisko zupu.

Ar patiesu interesi viesi izstaigāja Lielmēmeles muižas apkārtni un ieklausījās Gitas Kārkliņas stāstījumā par Lielmēmeles muižas pagātni un tagadni.

Ziedoņa “Leišmalīte” atdzimst pārgājiena maršrutā

Iedvesmojoties no fonda “1836” un Imanta Ziedoņa muzeja veidotā Latvijas apceļošanas gājiena, Leišmales pašvaldības ir uzsākušas darbu pie jauna pastāvīga pārgājiena maršruta izveides.

2014. gadā fonds “1836” aizsāka projektu, kura mērķis bija 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma ceļā. Ceļš tika sadalīts četros pārgājienu posmos, gar Latvijas – Lietuvas robežu izveidojot “Leišmalītes” ceļu. Šī ceļa koordinēšanu uzņēmās Imanta Ziedoņa muzejs.

Pēc Imanta Ziedoņa muzeja ierosmes, pierobežas pašvaldības ir apņēmušās šo ceļu iedzīvināt par pastāvīgu tūrisma maršrutu. Šobrīd darba grupā ir iesaistījušies Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumnieku novadu pašvaldību speciālisti.

Uzņēmēju dienas Aizkrauklē

No 13. – 17. martam Aizkrauklē notika nu jau astotās Uzņēmēju dienas. 16. martā arī mūsu novada uzņēmēji piedalījās šajā pasākumā – izstādē – gadatirgū, kurā varēja iepazīstināt ar sevi un reizē paskatīties un pavērot citu veikumu. Neretas novadu pārstāvēja Z/S “Stērķēni” (Santa Možeika) ar medu un biškopības produktiem, Zanda Ragele ar keramiku, Iveta Muraška ar pašu darinātām rotaslietām, Kronīšu kokapstrādes uzņēmums, Elvīra Plēsuma ar adījumiem un Ērberģes muižas Zilā dāma (Žanna Miezīte), kura iepazīstināja interesentus ar tūrisma iespējām Neretas novadā. Izstāde – gadatirgus bija plaši apmeklēta gan no uzņēmēju, gan apmeklētāju puses. Savus veikumus parādīt un pārdot bija ieradušies uzņēmēji no dažādām Latvijas vietām, arī no Lietuvas.

Sēļu kluba kopsapulce

Biedrība Sēļu klubs dibināta pirms pieciem gadiem – 2014. gada 10. janvārī Aknīstē, reģistrēta Viesītē – ierakstīta LR Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 31. janvārī.

Tajā laikā Viesītes novadam bija uzticēta 7. Sēlijas kongresa sagatavošana, bet muzejam “Sēlija” un Sēļu klubam jāveic organizatoriskais darbs. Tā bija iespēja iegūt domubiedrus un atbalstītājus, kas Sēlijas atdzimšanu uztver un saprot kā vēstures dotu iespēju mūsu identitātes, savu sakņu un piederības noskaidrošanā un izprašanā, attiecinot to katram uz sevi personīgi. Tas dod pamatu mūsu katra dzīvei, ja to apzināmies, izjūtam un respektējam. Tā ir vienreizēja sajūta – būt piederīgam, līdz ar to arī atbildīgam un lepnam par savu vietu.

Krāšņā ceļvedī un kartē – par tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš” (“Balts Road”) ieviesēji Kurzemē, Zemgalē un Ziemeļlietuvā, nākamo tūrisma sezonu gaidot, latviešu un lietuviešu valodā klajā laiduši krāšņu tūrisma ceļvedi un karti ar maršrutam atbilstīgu nosaukumu – “Baltu ceļš”.

Abus jaunos iespieddarbus kā pirmie jau varēja novērtēt nesen notikušās starptautiskās izstādes “Balttour – 2019” apmeklētāji, bet tagad elektroniskā formātā tie aplūkojami arī Zemgales plānošanas reģiona interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā Lejuplādes.

Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” – 2019 aicinām uz Neretas novadu

1.–3.februārī Rīgā, Ķīpsalas izstāžu zālēs, notika tradicionālā tūrisma izstāde “Balttour”, kurā savus tūrisma objektus piedāvāja arī Neretas novada tūrismu pārstāvošie ļaudis. Reklamējām savu dalību divos plašos projektos – “Baltu ceļš”, kurā iekļauts muzejs “Riekstiņi” kopā ar Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionu starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma piedāvājumu, un “Sēlijas salas”, kur starp 17 interesantām, vēl mazāk atpazīstamām vietām Sēlijas pagastos iekļauts tūrisma piedāvājums Ērberģes muižā un Pilskalnē. Projektos ir izveidoti reklāmas materiāli, kurus izstādē izplatījām. (Neretas novada ļaudis var uzzināt visu par šiem projektiem, domē tūrisma informācijas stendā izlasot minētos materiālus.) Bez tam Neretas novada jaunveidojamo novadpētniecības muzeju reklamējām Zemgales interaktīvajā stendā par jaunumiem tūrisma piedāvājumā novados.

Ceļiniek, piestāj 17 jaunās salās Sēlijā!

Dodoties iepazīt svešas valstis un kultūras, mēs visi sirds dziļumos alkstam šīs zemes ieraudzīt caur vienkāršo cilvēku ikdienas dzīvi, jo tikai tā var iegūt īstās smaržas, garšas un sajūtas. Aizvien vairāk cilvēki tiecas pēc nesamākslotības, svaiguma, mājīguma un sirsnības.

Tāda ir Sēlija – tūrisma industrijas un rutīnas nesamaitāta, nedaudz skarba un – ļoti īsta. Sēlis ir vienpatis, mežu, purvu un pļavu cilvēks, kurš nogurušam ceļiniekam aizdos savu mēteli, uzvārīs siltu groku un nosēdinās pie sprakšķošas malkas plīts, lai kopīgi paklusētu par lielām lietām.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other