Piļu un muižu asociācija viesojas Neretas novada muižās

8.maijā Neretas novadā viesojās Piļu un muižu asociācijas pārstāvji, lai iepazītu mūsu novada pierobežas muižas.

Viesus laipni uzņēma barons fon Hāns, Zilā dāma, Marī un muižas raganiņa Ērberģes muižā, izrādot Leģendu takas, iepazīstinot ar muižas tradīcijām. Te viesi mielojās ar raganisko zupu.

Ar patiesu interesi viesi izstaigāja Lielmēmeles muižas apkārtni un ieklausījās Gitas Kārkliņas stāstījumā par Lielmēmeles muižas pagātni un tagadni.

Ziedoņa “Leišmalīte” atdzimst pārgājiena maršrutā

Iedvesmojoties no fonda “1836” un Imanta Ziedoņa muzeja veidotā Latvijas apceļošanas gājiena, Leišmales pašvaldības ir uzsākušas darbu pie jauna pastāvīga pārgājiena maršruta izveides.

2014. gadā fonds “1836” aizsāka projektu, kura mērķis bija 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvināt tūrisma ceļā. Ceļš tika sadalīts četros pārgājienu posmos, gar Latvijas – Lietuvas robežu izveidojot “Leišmalītes” ceļu. Šī ceļa koordinēšanu uzņēmās Imanta Ziedoņa muzejs.

Pēc Imanta Ziedoņa muzeja ierosmes, pierobežas pašvaldības ir apņēmušās šo ceļu iedzīvināt par pastāvīgu tūrisma maršrutu. Šobrīd darba grupā ir iesaistījušies Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumnieku novadu pašvaldību speciālisti.

Uzņēmēju dienas Aizkrauklē

No 13. – 17. martam Aizkrauklē notika nu jau astotās Uzņēmēju dienas. 16. martā arī mūsu novada uzņēmēji piedalījās šajā pasākumā – izstādē – gadatirgū, kurā varēja iepazīstināt ar sevi un reizē paskatīties un pavērot citu veikumu. Neretas novadu pārstāvēja Z/S “Stērķēni” (Santa Možeika) ar medu un biškopības produktiem, Zanda Ragele ar keramiku, Iveta Muraška ar pašu darinātām rotaslietām, Kronīšu kokapstrādes uzņēmums, Elvīra Plēsuma ar adījumiem un Ērberģes muižas Zilā dāma (Žanna Miezīte), kura iepazīstināja interesentus ar tūrisma iespējām Neretas novadā. Izstāde – gadatirgus bija plaši apmeklēta gan no uzņēmēju, gan apmeklētāju puses. Savus veikumus parādīt un pārdot bija ieradušies uzņēmēji no dažādām Latvijas vietām, arī no Lietuvas.

Sēļu kluba kopsapulce

Biedrība Sēļu klubs dibināta pirms pieciem gadiem – 2014. gada 10. janvārī Aknīstē, reģistrēta Viesītē – ierakstīta LR Uzņēmumu reģistrā 2014. gada 31. janvārī.

Tajā laikā Viesītes novadam bija uzticēta 7. Sēlijas kongresa sagatavošana, bet muzejam “Sēlija” un Sēļu klubam jāveic organizatoriskais darbs. Tā bija iespēja iegūt domubiedrus un atbalstītājus, kas Sēlijas atdzimšanu uztver un saprot kā vēstures dotu iespēju mūsu identitātes, savu sakņu un piederības noskaidrošanā un izprašanā, attiecinot to katram uz sevi personīgi. Tas dod pamatu mūsu katra dzīvei, ja to apzināmies, izjūtam un respektējam. Tā ir vienreizēja sajūta – būt piederīgam, līdz ar to arī atbildīgam un lepnam par savu vietu.

Krāšņā ceļvedī un kartē – par tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras maršruts “Baltu ceļš” (“Balts Road”) ieviesēji Kurzemē, Zemgalē un Ziemeļlietuvā, nākamo tūrisma sezonu gaidot, latviešu un lietuviešu valodā klajā laiduši krāšņu tūrisma ceļvedi un karti ar maršrutam atbilstīgu nosaukumu – “Baltu ceļš”.

Abus jaunos iespieddarbus kā pirmie jau varēja novērtēt nesen notikušās starptautiskās izstādes “Balttour – 2019” apmeklētāji, bet tagad elektroniskā formātā tie aplūkojami arī Zemgales plānošanas reģiona interneta vietnes www.zemgale.lv sadaļā Lejuplādes.

Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” – 2019 aicinām uz Neretas novadu

1.–3.februārī Rīgā, Ķīpsalas izstāžu zālēs, notika tradicionālā tūrisma izstāde “Balttour”, kurā savus tūrisma objektus piedāvāja arī Neretas novada tūrismu pārstāvošie ļaudis. Reklamējām savu dalību divos plašos projektos – “Baltu ceļš”, kurā iekļauts muzejs “Riekstiņi” kopā ar Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionu starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma piedāvājumu, un “Sēlijas salas”, kur starp 17 interesantām, vēl mazāk atpazīstamām vietām Sēlijas pagastos iekļauts tūrisma piedāvājums Ērberģes muižā un Pilskalnē. Projektos ir izveidoti reklāmas materiāli, kurus izstādē izplatījām. (Neretas novada ļaudis var uzzināt visu par šiem projektiem, domē tūrisma informācijas stendā izlasot minētos materiālus.) Bez tam Neretas novada jaunveidojamo novadpētniecības muzeju reklamējām Zemgales interaktīvajā stendā par jaunumiem tūrisma piedāvājumā novados.

Ceļiniek, piestāj 17 jaunās salās Sēlijā!

Dodoties iepazīt svešas valstis un kultūras, mēs visi sirds dziļumos alkstam šīs zemes ieraudzīt caur vienkāršo cilvēku ikdienas dzīvi, jo tikai tā var iegūt īstās smaržas, garšas un sajūtas. Aizvien vairāk cilvēki tiecas pēc nesamākslotības, svaiguma, mājīguma un sirsnības.

Tāda ir Sēlija – tūrisma industrijas un rutīnas nesamaitāta, nedaudz skarba un – ļoti īsta. Sēlis ir vienpatis, mežu, purvu un pļavu cilvēks, kurš nogurušam ceļiniekam aizdos savu mēteli, uzvārīs siltu groku un nosēdinās pie sprakšķošas malkas plīts, lai kopīgi paklusētu par lielām lietām.

Gatavojamies tūrisma izstādei “Balttour”

22.janvārī Salas novadā pulcējās Sēlijas novadu tūrisma speciālisti, lai veidotu kopēju stratēģiju dalībai ikgadējai tūrisma izstādei “Balttour”- 2019. Šo pasākumu finansē Zemgales plānošanas reģions. Sēļu puduri, kurā ietilpst Salas, Neretas, Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes, Jaunjelgavas un Ilūkstes novadi, šogad koordinē Salas novada sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste Jolanta Grandāne.

Tūrisma izstādē aicinām uz savu novadu

3.-5.februārī Rīgā Ķīpsalā notika tradicionālā tūrisma izstāde “Balttour-2018”, kurā kopējā Sēlijas pudurī tika pārstāvēts arī Neretas novads. Gatavojoties izstādei, reklāmu par sevi izstrādāja tūrisma piedāvājuma veidotāji no Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi”, Neretas baznīcas, Ērberģes muižas. Aicinājām ciemos arī uz Zandas Rageles māla darbnīcu, uz Pilkalnes muižu, uz Neretu kā Jaunsudrabiņa dzimto vietu…

Zemgale – 22 krāšņās pastmarkās un pastkartēs

Zemgali ir jāiepazīst, jāizgaršo, jāiemīl un jāsajūt! Gaidāmajā starptautiskajā izstādē – gadatirgū “Balttour 2018” par to varēs pārliecināties ikviens apmeklētājs, kurš nepaies garām plašajam Zemgales Plānošanas reģiona, ar pašvaldību finansiālu atbalstu iekārtotajam stendam. Ar daudzpusīgu, dažādām interesēm atbilstīgu piedāvājumu izstādē būs pārstāvētas visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības, kas tradicionāli apvienojušās sešos sadarbības puduros. Vienu no tiem veido Jelgavas pilsēta, Jelgavas un Ozolnieku novads, otru – Jēkabpils pilsēta un Krustpils novads, trešo – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novads, ceturto – Auces, Dobeles un Tērvetes novads, piekto – Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses un Skrīveru novads, bet sesto, tā dēvēto Sēlijas puduri – Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novads.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other