Neretas novada pašvaldība izsludina konkursu “Darīsim kopā”

Neretas novada pašvaldība otro gadu pēc kārtas organizē  konkursu “Darīsim kopā!”, kas paredz līdz 500 eiro atbalstu astoņiem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem.
Projektu Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Neretas novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Noslēdzies konkurss “Jaunieši veido savu vidi 2018”

Šogad Neretas novada pašvaldība pirmo reizi izsludināja projektu konkursu “Jaunieši veido savu vidi 2018”,  kurā varēja pieteikties novada jaunieši “.Tā mērķis ir veicināt jauniešu atbildību par savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, uzņēmējiem un pašvaldību. Konkursā tika atbalstīti četri projektu pieteikumi.

Mazzalves pagastā finansējumu stieņa uzstādīšanai saņēma Alvis Spēlmanis un viņa draugu grupa. Zalves pagastā finansējumu lapenes iekārtošanai pie Sproģu peldētavas piešķīra jauniešiem no uzņēmuma “Kronīšu kokapstrāde”. Jaunieši paši radīja ideju par to, kādai lapenei ir jāizskatās, kā arī veica visus uzstādīšanas darbus.

Darīsim kopā!

Neretas novada pašvaldība organizē konkursu “Darīsim kopā!” Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Neretas novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā un attīstot sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem un vietējo sabiedrību.

Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Neretas novadā un ko viņi paši spēj īstenot. Izvērtēšanas komisija izvēlēsies astoņus labākos projektus (divus no katras pagasta pārvaldes). Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas paredz publiski pieejamu objektu un vietu labiekārtošanu un attīstīšanu vai publisku pasākumu rīkošanu, piemēram, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide, sporta laukuma ierīkošana, dažādu pasākumu un nometņu organizēšana, peldvietu labiekārtošana, daudzdzīvokļu ēku pagalmu apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu, taciņu uzlabošana u.c.

Aicinām novada jauniešus piedalīties konkursā “Jaunieši veido savu vidi 2018”

Neretas novada pašvaldība organizē konkursu “Jaunieši veido savu vidi 2018”. Tā mērķis ir veicināt jauniešu atbildību par savas dzīves vides un kvalitātes uzlabošanu, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, uzņēmējiem un pašvaldību. Konkursa projektu var īstenot  jaunieši no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot) Mazzalves, Zalves, Pilskalnes un Neretas pagastos. Konkursa projekta piemēri: bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, daudzdzīvokļu  ēkas  apzaļumošana  vai  apkārtnes  labiekārtošana, koplietošanas telpu remonts, ceļu, taciņu uzlabošana, sporta laukumu izveide, dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide, dažādu pasākumu, nometņu organizēšanu, peldvietu labiekārtošana u.c.

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other