Projekta “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā” atklāšana

Pagājušā gada vasaras vidū  Neretas novada pašvaldība izsludināja iepirkumu projektam “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā”, Nr. 17-04-A00702-000119. Šogad projekts tika realizēts un Neretas novada Ērberģē tika noasfaltēta viena no pagasta ielām – Skolas iela. Kopējais projekta finansējums sastādīja 333579,01 eiro. No šīs summas tika piesaistīts arī publiskais finansējums no Lauku atbalsta dienesta. Darbus veica SIA “Ošukalns”. Kopējais izbūvētais ceļa garums ir 1,113 km, kuros iekļauta arī stāvlaukuma izbūve pie Ērberģes luterāņu baznīcas.

Noslēgti līgumi, var sākt darbu

2018. gada janvārī Neretas novada pašvaldība projektā “Skolas ielas pārbūve Neretas novadā Nr. 17-01-A00702-000119  ir noslēgusi vienošanos  ar būvnieku  SIA “Ošukalns” un būvuzraudzību ar IK CB Tests par darbu realizāciju. Plānotie darbi paredzēts realizēt līdz 2018. gada rudenim.

Projekta realizācijai tiek piesaistīts publiskais  finansējums  no Lauku atbalsta dienesta. Projektā plānotās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 212866.04, t.sk. publiskās finansējums  EUR 191579.43.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other