Projekta Interreg Latvija – Lietuva darba grupas sanāksme

31.10.2018.

Lai tiktu izpildīti visi projekta Nr. LLI-136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) nosacījumi un prasības, 31. oktobrī Neretas novada pašvaldībā viesojās Biržu rajona pašvaldības pārstāvji – projekta vadītāja un finansiste, lai pārrunātu projekta rezultātu un ieguvumu abām pašvaldībām. Sarunas laikā vairākkārt tika likts uzsvars uz abu pašvaldību lielisko savstarpējo sadarbību un spēju kopīgi strādāt vienotam mērķim.

Tikšanās noslēgumā abu pašvaldību darbinieki cerīgi izteicās par sadarbības iespējām arī nākotnē.

Agnese Rutka

Noslēdzies sadarbības projekts Interreg Latvija – Lietuva

08.10.2018.

Pēc aptuveni pusotra gada darba noslēdzies projekts Nr. LLI-136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) starp Neretas novada pašvaldību un Biržu rajona pašvaldību (Lietuva). Projekta rezultātā Neretas novadā tika atjaunota Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halle, bet Biržu rajona pašvaldībā uzbūvēts skeitparks. Projekta kopējais finansējums ir 199 897,75 eiro, Neretas novada finansējuma daļa tajā ir 77 532,14 eiro.

Neretas pašvaldības pārstāvji viesojas Biržos

1.jūnijā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un pašvaldības pārstāvji  starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI – 136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Territories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) ietvaros viesojās Biržos, lai piedalītos Biržu skeitparka atklāšanā.

Neretas un Biržu skolēnu sadraudzības sporta spēles Neretā

25.maijā Neretas novada un Biržu skolēni INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI – 136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) ietvaros piedalījās Neretas un Biržu sadraudzības sporta spēlēs, kas notika Neretas sporta hallē, kurā ar projekta finansējumu tika ieklāts jauns, moderns grīdas segums.

Neretas pārstāvji Interreg projekta ietvaros dodas uz Biržiem

5.aprīlī Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, projektu vadības, plānošanas un attīstības speciāliste Solvita Bukša, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Laima Grebska un sporta treneris Zigurds Karols projekta Nr. LLI-136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) ietvaros devās projekta menedžmenta grupas sanāksmi  Biržos, lai pārrunātu  turpmāku abu pašvaldību sadarbību sporta jomā, iesaistot abu kaimiņu sportistus, organizējot kopīgas sacensības u.c.  aktivitātes.

Biržu pašvaldības mērs un Biržu rajona sporta centra direktors viesojas Neretā

26.septembrī starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gadam projekta Nr. LLI – 136 “Improvement of Living Conditions in Deprived Teritories by Creating Sustainable, Active and Healthy Communities/Regenerate Deprived Communities in the Regions” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas” ietvaros Neretas novada pašvaldībā viesojās Biržu pašvaldības mērs Valdemārs Vaļķūns (Valdemaras Valkiunas), Biržu rajona sporta centra direktors Sigits Mitrohins (Sigitas Mitrochinas) un Biržu pašvaldības projektu vadītāja Jurga Bagomaloviene.

Neretas novada domes pārstāvji starpvalstu projekta ietvaros viesojas Biržos

18.maijā Neretas novada domes pārstāvju delegācija viesojās Biržos, lai kopā ar lietuviešu pārstāvjiem starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gada programmas projekta Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities/Regenerate deprived communities in the regions ” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”) ietvaros kopīgi apspriestu veicamās un jau paveiktās aktivitātes, gaidāmos rezultātus un diskutētu par pašreizējo situāciju. Projekta kopējais finansējums ir 199725,24 Eur, t.sk.  ERAF finansējums 85% ir 169766,45 Eur.

Neretas sporta hallē ieklāts jauns grīdas segums

22. jūnijā, piedaloties Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes būvinspektorei Silvijai Spriņģei, SIA “Pro Laurus” pārstāvjiem, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktorei Laimai Grebskai un direktores vietniecei izglītības jomā Viktorijai Trukšai, direktores vietniecei saimniecības jautājumos Irēnai Sīmanei, Neretas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kviesim un izpilddirektoram Rolandam Klibiķim, kā arī “La Consult “ pārstāvei Līgai Koržeņevskai tika pieņemti Neretas sporta halles grīda seguma uzklāšanas darbi.

Biržu pārstāvji Interreg projekta ietvaros viesojas Neretā

30.jūnijā Biržu domes pārstāvji – mērs Valdemārs Vaļķiūns (Valdemaras Valkiūnas) un projektu vadītāja Jurga Bagomoloviene – viesojās Neretā uz darba grupas sanāksmi, lai ar Neretas pārstāvjiem starptautiskās programmas INTERREG V-A Latvijas un Lietuvas 2014.- 2020.gada programmas projekta Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived territories by creating sustainable, active and healthy communities” (“Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas”)ietvaros apspriestu jau paveiktos darbus, apskatītu Neretas sporta halli un kopīgās diskusijās apspriestu vēl risināmos jautājumus.

Parakstīts Biržu un Neretas sadarbības līgums

2017.gada 30.martā Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis un Biržu rajona pašvaldības administrācijas direktors Rimants Pauža parakstīja sadarbības līgumu starptautiskā programmā INTERREG V-A  Latvijas un Lietuvas 2014.-2020. gada  programmas projektā Nr. LLI-136 “Improvement of living conditions in deprived teritories by creating sustainable, active and healthy communities” (“ Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgstspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas” ).

Jautā pašvaldībai
close sliderPrivacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other