Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumiPielikuma fails
Saistošie noteikumi Nr.12/2017 “Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2017„PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM NERETAS NOVADĀ” ”Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.13/2017 “Grozījumi Neretas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.9/2017„Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā”Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.8/2017 „PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM NERETAS NOVADĀ” (konsol.)Skatīt
Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā” (konsol.)Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.1/2018 „Par Neretas novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”Skatīt
Saistošie noteikumi Nr. 20/2013 „Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu”Skatīt
Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12 /2011 „Par rakšanas darbu veikšanu Neretas novadā” (konsol.)Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.11/2015 „Par Neretas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”Skatīt
Neretas novada pašvaldības 24.11.2011.saistošie noteikumi Nr.10 /2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā”Skatīt
Neretas novada pašvaldības 24.11.2011.saistošie noteikumi Nr.10 /2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Neretas novadā” Skatīt
Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9/2017 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Neretas novadā”Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.8/2017 „PAR PAŠVALDĪBAS PABALSTIEM NERETAS NOVADĀ”Skatīt
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Neretas novada datubāzē”Skatīt
NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2012 „PAR NERETAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.5 „Par Neretas novada teritorijas plānojumiem”Skatīt
Saistošie noteikumi Nr. 4/2012 „Par Neretas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”Skatīt
Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2015 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Neretas novadā”Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.4/2016 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”Skatīt
Neretas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2011 „Neretas novada administratīvās atbildības noteikumi”Skatīt
Saistošie noteikumi Nr.2/2013 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Neretas novadā”Skatīt
Saistošie noteikumi Nr. 1/2011 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Neretas novada pašvaldībā”Skatīt

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other