Komisijas

Vēlēšanu komisija (apstiprināta 02.10.2017.)

Komisijas priekšsēdētāja:
 • Sandra RUSIŅA
Komisijas sekretāre:
 • Gita VEGNERE
Komisijas locekļi:
 • Jānis KOVAĻEVSKIS
 • Diāna ZANA
 • Mudīte GRĪNVALDE
 • Iluta LIEPIŅA
 • Daiga MUŠPERTE

Administratīvā komisija (apstiprināta 11.07.2013.)

 • Andis DUĻĶIS
 • Danute AVENA, mob. 26516730, e-pasts danute2[et]inbox.lv
 • Zigfrīda OZOLIŅA, mob. 20027545, epasts zigfrida.ozolina[et]gmail.com
 • Baiba DAMBRĀNE
 • Dzintra NOREIKA
 • Zigfrīda OZOLIŅA

Dzīvokļu jautājumu komisija (apstiprināta 11.07.2013.)

 • Rihards TRUKŠA, mob. 29143583, e-pasts rihardstruksha[et]inbox.lv
 • Zeltīte ODIŅA
 • Dzintra NOREIKA, mob. 26432597, e-pasts noreika[et]inbox.lv
 • Aina VADZĪTE, mob. 28322730
 • Edīte DĀBOLA, mob. 29414540, e-pasts edite.dabola[et]inbox.lv

Neretas novada pašvaldības civilās aizsardzības komisija (apstiprināta 12.09.2013.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Arvīds KVIESIS – Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
 • Juris GORBAČOVS – VUGD Aizkraukles brigādes Neretas posteņa vecākais inspektors (posteņa komandieris)
Komisijas sastāvs:
 • Rolands KLIBIĶIS – Neretas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Gunārs GOLOVECKIS – Neretas novada darba aizsardzības speciālists;
 • Mārīte GRIGĀNE – VSAC „Latgale” direktore;
 • Inga APEINĀNE – ārste, I.Apeinānes ģimenes ārsta prakse;
 • Ilmārs GŪTMANIS –Valsts Mežu dienesta Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzinis;
 • Edgars REINICĀNS – Zemessardzes 55. kājnieku bataljona komandieris;
 • Eduards TUMEĻKĀNS – Madonas reģionālās vides pārvaldes vecākais inspektors;
 • Aigars ZUPA – AS „Sadales tīkls” ZA reģiona Aizkraukles nodaļas vadītājs;
 • Andris PAVLIŅŠ – AS “Latvijas autoceļu uzturētājs”;
 • Gunārs RUBINS – PVD Austrumzemgales pārvalde.
Komisijas sekretāre (nav komisijas loceklis):
 • Edīte DĀBOLA – Neretas novada pašvaldības sekretāre

Neretas novada pašvaldības iepirkumu komisija: (apstiprināta 11.07.2013.)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:
 • Aina VADZĪTE – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi:
 • Ilona STRADE – Neretas novada finanšu nodaļas vadītāja
 • Dzintra NOREIKA – Zalves pagasta pārvaldes vadītāja
 • Juris ZĀLĪTIS – Neretas pagasta pārvaldes vadītājs
 • Zeltīte ODIŅA – Mazzalves pagasta pārvaldes vadītājs
 • Ineta ZIEDĀNE – Iepirkumu speciālists

Starpinstitucionālā komisija (darbs ar ģimenēm, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība un audzināšana) (apstiprināta 11.07.2013.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Inga JERMUŠA -Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Komisijas sekretāre:
 • Iveta ARĀJA – Sociālā dienesta vadītāja
Komisijas locekļi:
 • Laima GREBSKA;
 • Inita JAKOVČIKA;
 • Ainis LIEPIŅŠ;
 • Vita ZELTIŅA;
 • Līga LIEPIŅA

Lauksaimniecības zemes darījumu komisija  (apstiprināta 18.12.2014.)

Komisijas priekšsēdētājs:
 • Anita VECTIRĀNE – Mazzalves pagasta pārvaldes sekretāre
Komisijas sekretāre:
 • Gunita GORBAČOVA – pašvaldības sekretāre/lietvede
Komisijas locekļi:
 • Aigars SAVČENKO – Zalves pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists;
 • Juris ANDERSONS – Neretas pagasta pārvaldes zemes lietu speciālists;
 • Danute AVENA – novada lauku attīstības konsultante
 • Jānis BUTĀNS

Medību koordinācijas komisija (apstiprināta 10.08.2015.)

 • Rolands KLIBIĶIS – Neretas novada pašvaldības izpilddirektors;
 • Ainārs NAGLIS – Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors;
 • Ilmārs GŪTMANIS – Valsts Mežu dienesta  Sēlijas virsmežniecības vecākais mežzinis;
 • Juris PUNDURS – biedrības “Zemnieku Saeima” pārstāvis;
 • Varis SĪPOLS – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis;
 • Andris NEIMANIS – biedrības “Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other